POHOTOVOST JEN 7:00- 19:00 HOD.

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  > 
Světla W.

Vážený pane řediteli,

vážený pane primáři,

vážené sestřičky,

v lednu letošního roku byl mé mamince diagnostikován při gastroenterologickém vyšetření  neoperatibilní tumor žaludku. Matka byla ihned po zjištění hospitalizována ve Vaší bohumínské nemocnici na chirurgickém oddělení, kde jí byla, i přes její vážný stav, poskytnuta velmi odborná, pečlivá a maximální pomoc.

Chtěla bych proto alespoň touto cestou poděkovat celému týmu lékařů chirurgického oddělení pod skvělým vedením pana primáře MUDr. Bogdana Macheje, kteří mamince poskytli opravdu vynikající odbornou péči, který její stav dovoloval, včetně velmi citlivého a lidského přístupu.

Poděkování pak patří i všem zdravotním sestřičkám (jak říká matka – všem andělům) a ostatnímu personálu chirurgického oddělení, kteří se o maminku starali a poskytovali jí nejen zdravotní, ale i psychickou podporu, po celou dobu jejího pobytu na chirurgickém oddělení.

Děkuji proto ještě jednou všem, kteří jste se o matku starali, jste všichni odborníci a skvělí lidé na svých místech, dokážete se starat nejen po odborné stránce, ale dokážete pacientovi poskytnout i psychickou podporu, která je v takovýchto případech také velmi důležitá.

Přeji celému chirurgickému oddělení mnoho dalších úspěchů a spokojených klientů a Městské bohumínské nemocnici přeji ještě hodně a hodně dlouhé trvání.

S hlubokou úctou a velkým poděkováním

Světla Wosková

dcera pacientky Anny Šinkovičové

AKTUALITY