V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Nemocnice  >  Chirurgické oddělení a ambulance
Chirurgické oddělení a ambulance

Kontakt

Chirurgické oddělení596 096 870
Chirurgická ambulance v nemocnici596 096 849
Ambulance nehojících se ran596 096 849
Traumatologie596 096 849
Ambulance na poliklinice596 096 896

Provozní doba

primář MUDr. Tomáš Mrázek PhD. MBA
vrchní sestra Mgr. Lucie Marešová
Pořadí pacientů k ošetření určuje lékař. Příjem posledního pacienta k ošetření je v 18:30.

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
Pondělí až Pátek
7:00-15:00
7:00-11:00 převazy a kontroly
AKUTNÍ CHIRURGICKÁ POHOTOVOSTPondělí až Pátek 15:00 -19:00
Víkendy a svátek 7:00 – 19:00
Ambulance nehojících se ranČtvrtek
10:00 – 14:00
Traumatologie Úterý
9:00 – 12:00

Cílem lékařské a ošetřovatelské péče na chirurgickém oddělení je zajistit kvalitní péči na profesionální úrovni pro nemocné z oblasti města Bohumín a širokého okolí.

Věnujeme se pacientům s chirurgickým i onemocněními jak v rámci plánované operativy, tak i v rámci akutní péče.
Spektrum našich výkonů představují akutní i plánované operace žlučníku, žaludku, tlustého střeva, kýly tříselné, kýly pupeční, kýly v jizvě, operace křečových žil dolních končetin, operace onemocnění v oblasti konečníku a akutní operace náhlých příhod břišních.  Při operacích v dutině břišní ovládáme techniky jak klasického, tak i miniinvazivního přístupu. Celkově máme k dispozici tři operační sály.  V rámci našeho oddělení poskytujeme i zázemí pro plánovanou operativu ortopedů-externistů, jejichž domovskou stanicí je ortopedické oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj.
V péči o urologické pacienty spolupracujeme s MUDr. Jiřím Frkalem, který vykonává na našem oddělení konziliární službu a jednou týdně provádí menší urologické operace. Pacientům je vedle komplexní péče v indikovaných případech zajištěna specializovaná ošetřovatelská péče prostřednictvím stomické sestry.

Léčbu ischemické choroby dolních končetin vedeme dle konzultací s cévním pracovištěm Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.
Nedílnou a podstatnou součástí našeho oddělení je traumatologie. Čtyři lékaři našeho týmu jsou držiteli specializované způsobilosti v oboru traumatologie a ošetření poraněných zajišťujeme v naši nemocnici 24hodin denně. Primárně ošetřujeme veškerá poranění a specializujeme se na ošetřování konzervativní i operační úrazů pohybového aparátu v téměř plném spektru, v rámci ošetřování závažnějších poranění spolupracujeme úzce s Klinikou úrazové chirurgie Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, se kterou nás spojují velmi dobré profesní i osobní vztahy.
Poskytujeme 24-hodinovou konziliární chirurgickou činnost na všech stanicích lůžkové péče akutní i následné v rámci celé nemocnice.

Pokoje chirurgického standardního oddělení a boxy chirurgické JIP jsou kompletně vybaveny polohovatelnými lůžky, k dispozici máme lůžka s nafukovacími matracemi pro vysoce rizikové a dlouhodobě ležící pacienty. Chirurgická JIP je vybavena nejmodernější přístrojovou technikou a zajišťuje bezpečný pooperační průběh po náročnějších operacích včetně možnosti zajištění ventilační terapií. 

Trvalou součástí našeho týmu je nutriční terapeutka se specializací, která ve spolupráci s ošetřujícím lékařem zvyšuje komfort našich pacientů v oblasti výživy.
Pro zvýšení komfortu pacientů jsou k dispozici čtyři nadstandardní pokoje se samostatným sociálním zařízením, s digitálním příjmem TV, samozřejmostí je bezdrátové připojení k internetu.
Nemocniční chirurgická ambulance I v pavilonu D poskytuje nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou péči o pacienty s úrazy, náhlými příhodami břišními, nehojícími se ranami apod. a zároveň se zde provádějí menší plánované chirurgické výkony. V prostorách ambulance je provozována poradna traumatologická, poradna zajišťující dispenzarizaci pro onkologické pacienty (ve spoluprací s Onkologickou klinikou Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě) a ambulance léčby chronických ran. Moderní vlhkou a podtlakovou terapii využíváme v léčbě jak za hospitalizace, tak i ambulantně.

Chirurgickou ambulanci II na Poliklinice v centru města vede emeritní primář MUDr. Vojtěch Žoch.

Lékaři i sestry našeho oddělení se průběžně vzdělávají a účastní se pasivně i aktivně odborných seminářů a jiných vzdělávacích akcí organizovaných naší nemocnicí i příslušnými odbornými společnostmi.

Ambulance infuzní léčby
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Centrum následné péče
Chirurgické oddělení a ambulance
Endoskopie
Gynekologie a miniinvazivní chirurgie
Interní oddělení a ambulance
Laboratoř klinické biochemie
odběrové místo
Ortopedická ambulance nemocnice Karviná – Ráj
Plastická chirurgie
Plicní ambulance
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační oddělení
Sociální služby – zdravotně sociální lůžka
Zubní ambulance
AKTUALITY