od 4.12. do odvolání platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA odděleních CENTRA NÁSLEDNÉ PÉČE.

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Nemocnice  >  Centrum následné péče
Centrum následné péče

Kontakty

Vrchní sestra CNS596 096 550
LDN 1596 096 646
LDN 2596 096 559
Ošetřovatelské odd.596 096 557

Centrum následné péče Bohumínské městské nemocnice tvoří oddělení LDN I, LDN II a ošetřovatelské oddělení.

ODDĚLENÍ LDN I A LDN II

Tato oddělení disponují dohromady 60 lůžky. LDN I sídlí v 1. patře pavilonu B, LDN II se nachází v 1. patře pavilonu C. Obě oddělení zajišťují komplexní péči o stále rostoucí populaci seniorů.

Klienty těchto oddělení se nejčastěji stávají osoby s chronickými chorobami – ať už metabolickými, kardiovaskulárními (např. chronické srdeční selhávání, stavy po cévních mozkových příhodách) nebo nemocemi pohybového aparátu.

Další početnou skupinu tvoří pacienti po úrazech, kteří vyžadují další rehabilitační péči, a také pacienti s chronickými ranami, při jejichž dlouhodobé léčbě využíváme moderní převazové materiály a metody.

Potřebnou péči věnujeme i pacientům s onkologickým onemocněním, jejichž nepříznivou prognózu už nelze léčebně ovlivnit. Těmto klientům se snažíme zajistit základní potřeby a důstojné prožití zbývajících dnů života.

O pacienty se starají týmy erudovaných a zkušených zdravotníků, všechny pokoje jsou vybaveny lůžky s antidekubitními matracemi, na každém pokoji je televize. Nabízíme i možnost využití nadstandardního pokoje za poplatek.

Na oddělení LDN II zajišťují rehabilitaci vlastní rehabilitační pracovnice.

OŠETŘOVATELSKÉ ODDĚLENÍ

V podstatě je svým zaměřením velmi podobné oddělením LDN. Je umístěno ve 2. patře pavilonu C, postupně prošlo rekonstrukcí a modernizací, a také v blízké budoucnosti jsou plánovány další investice do zvyšování komfortu pacientů. Oddělení disponuje 34 lůžky.

Klientelu tvoří pacienti, jejichž zdravotní stav potřebuje ještě další ošetřovatelskou či rehabilitační péči. Cílem je dosažení určité soběstačnosti, potřebné k návratu do domácího prostředí. Skladba pacientů se jinak příliš neliší od klientely LDN.

Žádost o přijetí pacienta do CNP

Ambulance infuzní léčby
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Centrum následné péče
Chirurgické oddělení a ambulance
Endoskopie
Gynekologie a miniinvazivní chirurgie
Interní oddělení a ambulance
Laboratoř klinické biochemie
odběrové místo
Ortopedická ambulance nemocnice Karviná – Ráj
Plastická chirurgie
Plicní ambulance
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační oddělení
Sociální služby – zdravotně sociální lůžka
AKTUALITY