od 4.12. do odvolání platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA odděleních CENTRA NÁSLEDNÉ PÉČE.

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Nemocnice  >  Laboratoř klinické biochemie
Laboratoř klinické biochemie

Kontakty

Laboratoř596 096 211
Vedoucí laboratoře596 096 200

Oddělení klinické biochemie a hematologie poskytuje širokou škálu biochemických a hematologických vyšetření.

Vyšetření jsou k dispozici nejen nemocničním oddělením a ambulancím, ale také praktickým lékařům a specialistům v terénu, včetně veterinárních ambulancí. Mimo běžnou pracovní dobu provádí laboratoř v režimu pohotovostních služeb základní spektrum vyšetření nepřetržitě 24 hodin denně. Analýzy jsou prováděny na moderních přístrojích v souladu se současnými trendy v laboratorní medicíně.

V roce 2020 splnila Laboratoř klinické biochemie podmínky přidělení akreditace podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 a byla ji udělena Českým institutem pro akreditaci o.p.s. akreditace v rozsahu laboratorní diagnostiky v oblasti klinické biochemie včetně sdílených vyšetření.

Úsek předtransfúzních analýz je pravidelně kontrolován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Kvalita laboratorních vyšetření je zajištěna pravidelnou účastí v celostátním systému externí kontroly kvality (SEKK).

ÚČEL A ČINNOST PRACOVIŠTĚ OKB

Na základě prováděných laboratorních vyšetření přispívat ke zkvalitnění diagnosticko – léčebného procesu, k včasnému záchytu onemocnění, prognózy, sledování léčby a ve svých důsledcích tak ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienta.


Oddělení klinické biochemie a hematologie provádí vyšetření základních biochemických, hematologických, sérologických vyšetření, vyšetření krevních skupin (KS), vybraná vyšetření imunochemická, vyšetření hormonů a léků, zajišťuje svoz biologického materiálu k provedení laboratorních vyšetření z externích ambulancí, expedici odběrového materiálu a výsledků na tato pracoviště, shromažďuje biologický materiál, který je dále odvážen ke zpracování do jiných smluvních laboratoří.

ČLENĚNÍ PRACOVIŠTĚ OKB

 • úsek příjmu biologického materiálu a expedice výsledků
 • úsek biochemických a imunochemických vyšetřovacích metod
 • úsek hematologických vyšetřovacích metod
 • úsek předtransfúzních analýz
 • úsek analýzy močí

ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

BIOCHEMICKÝ A IMUNOCHEMICKÝ ÚSEK:

 • Biochemický analyzátor AU 680 (Beckman Coulter)
 • Imunochemický analyzátor Access 2 (Beckman Couter)
 • Imunochemický analyzátor Pathfast (Mitsubishi)
 • Analyzátor acidobazické rovnováhy Cobas b 221
 • Analyzátor glykovaného hemoglobinu Tosoh G7 (Medesa)
 • Glukometr GL ambulance (Dr. Muller)

HEMATOLOGICKÝ ÚSEK:

 • Hematologický analyzátor Advia 120 (Siemens)
 • Koagulometr Sysmex CA 1500 (Siemens)
 • Mikroskop CX 40 RF (Olympus)

ÚSEK PŘEDTRANSFÚZNÍCH AMALÝZ:

 • Systém DiaMed (DiaMed)

ÚSEK ANALÝZY MOČÍ:

 • Analyzátor močových proužků Dirui H-500 (Dirui)
 • Mikroskop Biolar

VÝPOČETNÍ SYSTÉM OKB:

 • Nemocniční systém MEDICALC®
 • Laboratorní informační systém  ENVIS®

KVALITA PROVÁDĚNÝCH LABORATORNÍCH TESTŮ

Kvalita stanovení jednotlivých vyšetřovaných parametrů je denně kontrolována pomocí vnitřního systému kvality. Pracoviště je zapojeno také do celostátního systému externí kontroly kvality (SEKK).

ANALYZOVANÉ MATERIÁLY:

Tělní tekutiny (krev, moč, sekrety, punktáty apod.) lidského a veterinárního původu.

ČASOVÉ LIMITY

Pracovní doba: nepřetržitý provoz.
Příjem materiálu pro statimové zpracování: nepřetržitě.
Příjem materiálu pro rutinní zpracování v den příjmu: 6:00 – 11:30.

TISK A EXPEDICE VÝSLEDKŮ

Statimové vzorky: průběžně po zpracování a lékařské kontrole.
Rutinní vzorky: 11:30-13:30.
Uskladnění vzorků sér: standardně 3 dny.

ODBĚROVÝ SYSTÉM

Pracoviště, v rámci působnosti laboratoře BMN, a.s., využívají k odběrům biologického materiálu převážně uzavřený odběrový systém firmy Sarstedt. Laboratoř je schopna zpracovat také materiál odebraný do většiny běžných odběrových systémů. Z hlediska bezpečnosti práce se upřednostňuje uzavřený systém před otevřeným. U zkumavek s antikoagulační přísadou dbejte na správný odběr po rysku.

PŘÍJEM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Veškeré informace k příjmu a svozu materiálu jsou uvedeny v Laboratorní příručce v kapitolách:
Příjem vzorků do laboratoře
Vyšetřování smluvními laboratořemi

KONZULTAČNÍ ČINNOST LABORATOŘE

Konzultační služba na OKB BMN, a. s., je k dispozici po celou dopolední pracovní směnu. Informace o možnostech provedení dalších doplňujících vyšetření, poskytnou pracovníci laboratoře.

Pro informace k vyšetřením prováděných ve smluvních laboratořích Agel, včetně komentářů k výsledkům, volejte Call centrum: 800 700 701

Žádanka naši laboratoře

Laboratorní příručka OKB

Mgr. Jana Lovásová
Ambulance infuzní léčby
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Centrum následné péče
Chirurgické oddělení a ambulance
Endoskopie
Gynekologie a miniinvazivní chirurgie
Interní oddělení a ambulance
Laboratoř klinické biochemie
odběrové místo
Ortopedická ambulance nemocnice Karviná – Ráj
Plastická chirurgie
Plicní ambulance
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační oddělení
Sociální služby – zdravotně sociální lůžka
AKTUALITY