POHOTOVOST JEN 7:00- 19:00 HOD.

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Nemocnice  >  Laboratoř klinické biochemie
Laboratoř klinické biochemie

Kontakty

Laboratoř596 096 211
Vedoucí laboratoře596 096 200

Oddělení klinické biochemie a hematologie poskytuje širokou škálu biochemických a hematologických vyšetření.

Vyšetření jsou k dispozici nejen nemocničním oddělením a ambulancím, ale také praktickým lékařům a specialistům v terénu, včetně veterinárních ambulancí. Mimo běžnou pracovní dobu provádí laboratoř v režimu pohotovostních služeb základní spektrum vyšetření nepřetržitě 24 hodin denně. Analýzy jsou prováděny na moderních přístrojích v souladu se současnými trendy v laboratorní medicíně.

V roce 2020 splnila Laboratoř klinické biochemie podmínky přidělení akreditace podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 a byla ji udělena Českým institutem pro akreditaci o.p.s. akreditace v rozsahu laboratorní diagnostiky v oblasti klinické biochemie včetně sdílených vyšetření.

Úsek předtransfúzních analýz je pravidelně kontrolován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Kvalita laboratorních vyšetření je zajištěna pravidelnou účastí v celostátním systému externí kontroly kvality (SEKK).

ÚČEL A ČINNOST PRACOVIŠTĚ OKB

Na základě prováděných laboratorních vyšetření přispívat ke zkvalitnění diagnosticko – léčebného procesu, k včasnému záchytu onemocnění, prognózy, sledování léčby a ve svých důsledcích tak ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienta.


Oddělení klinické biochemie a hematologie provádí vyšetření základních biochemických, hematologických, sérologických vyšetření, vyšetření krevních skupin (KS), vybraná vyšetření imunochemická, vyšetření hormonů a léků, zajišťuje svoz biologického materiálu k provedení laboratorních vyšetření z externích ambulancí, expedici odběrového materiálu a výsledků na tato pracoviště, shromažďuje biologický materiál, který je dále odvážen ke zpracování do jiných smluvních laboratoří.

ČLENĚNÍ PRACOVIŠTĚ OKB

 • úsek příjmu biologického materiálu a expedice výsledků
 • úsek biochemických a imunochemických vyšetřovacích metod
 • úsek hematologických vyšetřovacích metod
 • úsek předtransfúzních analýz
 • úsek analýzy močí

ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

BIOCHEMICKÝ A IMUNOCHEMICKÝ ÚSEK:

 • Biochemický analyzátor AU 680 (Beckman Coulter)
 • Imunochemický analyzátor Access 2 (Beckman Couter)
 • Imunochemický analyzátor Pathfast (Mitsubishi)
 • Analyzátor acidobazické rovnováhy Cobas b 221
 • Analyzátor glykovaného hemoglobinu Tosoh G7 (Medesa)
 • Glukometr GL ambulance (Dr. Muller)

HEMATOLOGICKÝ ÚSEK:

 • Hematologický analyzátor Advia 120 (Siemens)
 • Koagulometr Sysmex CA 1500 (Siemens)
 • Mikroskop CX 40 RF (Olympus)

ÚSEK PŘEDTRANSFÚZNÍCH AMALÝZ:

 • Systém DiaMed (DiaMed)

ÚSEK ANALÝZY MOČÍ:

 • Analyzátor močových proužků Dirui H-500 (Dirui)
 • Mikroskop Biolar

VÝPOČETNÍ SYSTÉM OKB:

 • Nemocniční systém MEDICALC®
 • Laboratorní informační systém  ENVIS®

KVALITA PROVÁDĚNÝCH LABORATORNÍCH TESTŮ

Kvalita stanovení jednotlivých vyšetřovaných parametrů je denně kontrolována pomocí vnitřního systému kvality. Pracoviště je zapojeno také do celostátního systému externí kontroly kvality (SEKK).

ANALYZOVANÉ MATERIÁLY:

Tělní tekutiny (krev, moč, sekrety, punktáty apod.) lidského a veterinárního původu.

ČASOVÉ LIMITY

Pracovní doba: nepřetržitý provoz.
Příjem materiálu pro statimové zpracování: nepřetržitě.
Příjem materiálu pro rutinní zpracování v den příjmu: 6:00 – 11:30.

TISK A EXPEDICE VÝSLEDKŮ

Statimové vzorky: průběžně po zpracování a lékařské kontrole.
Rutinní vzorky: 11:30-13:30.
Uskladnění vzorků sér: standardně 3 dny.

ODBĚROVÝ SYSTÉM

Pracoviště, v rámci působnosti laboratoře BMN, a.s., využívají k odběrům biologického materiálu převážně uzavřený odběrový systém firmy Sarstedt. Laboratoř je schopna zpracovat také materiál odebraný do většiny běžných odběrových systémů. Z hlediska bezpečnosti práce se upřednostňuje uzavřený systém před otevřeným. U zkumavek s antikoagulační přísadou dbejte na správný odběr po rysku.

PŘÍJEM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Veškeré informace k příjmu a svozu materiálu jsou uvedeny v Laboratorní příručce v kapitolách:
Příjem vzorků do laboratoře
Vyšetřování smluvními laboratořemi

KONZULTAČNÍ ČINNOST LABORATOŘE

Konzultační služba na OKB BMN, a. s., je k dispozici po celou dopolední pracovní směnu. Informace o možnostech provedení dalších doplňujících vyšetření, poskytnou pracovníci laboratoře.

Pro informace k vyšetřením prováděných ve smluvních laboratořích Agel, včetně komentářů k výsledkům, volejte Call centrum: 800 700 701

Žádanka naši laboratoře

Laboratorní příručka OKB

Mgr. Jana Lovásová
Ambulance infuzní léčby
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Centrum následné péče
Chirurgické oddělení a ambulance
Endoskopie
Gynekologie a miniinvazivní chirurgie
Interní oddělení a ambulance
Laboratoř klinické biochemie
odběrové místo
Ortopedická ambulance nemocnice Karviná – Ráj
Plastická chirurgie
Plicní ambulance
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační oddělení
Sociální služby – zdravotně sociální lůžka
Zubní ambulance
AKTUALITY
12. 1. 2024
Poděkování internímu oddělení
22. 12. 2023
Gynekologické oddělení – provoz od 22.12. do 2.1. 2024
22. 12. 2023
HLEDÁME na pozici všeobecná / praktická sestra na oddělení následné péče – ranní směny
1. 12. 2023
OČKUJEME PROTI COVIDU
27. 11. 2023
HLEDÁME na pozici – LÉKAŘ – pro Centrum následné péče
27. 11. 2023
HLEDÁME na pozici zdravotní laborant na oddělení OKB
20. 11. 2023
Hledáme STANIČNÍ SESTRU pro Centrum následné péče
18. 8. 2023
Dentální hygienistka nebo student/ka oboru dentální hygiena
25. 5. 2023
Lékař pro interní ambulanci
14. 4. 2023
HLEDÁME VŠEOBECNOU SESTRU NA OPERAČNÍ SÁLY
13. 3. 2023
Pokračujeme v modernizaci nemocnice
3. 3. 2023
Hledáme staniční sestru na chirurgické oddělení
24. 1. 2023
Nejčastější otázky a odpovědi k nové stomatologické ambulanci
17. 12. 2022
Na pokladě zaplatíte kartou
29. 11. 2022
COVID – odběrové místo je od 2.12. 2022 přemístěno do budovy D (bývalá ambulance chirurgie)
13. 10. 2022
Rozšiřujeme portfolio naší nemocnice!
2. 8. 2022
NÁVŠTĚVY V CENTRU NÁSLEDNÉ PÉČE – ROUŠKA NEBO RESPIRÁTOR !
14. 3. 2022
zástupci pařížské společnosti Smith+Nephew navštívíli naše chirurgické oddělení
4. 3. 2022
Nemocnice pomáhá UKRAJINĚ
15. 12. 2021
Očkování dětí v naší nemocnici
7. 11. 2021
Zákaz návštěv od 20. 10. 2021
7. 11. 2021
PCR odběry
21. 3. 2021
Lockdown se blíží ke konci
19. 3. 2021
Očkovací centrum v nemocnici
21. 2. 2021
Chystáme nový web