V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Nemocnice  >  Radiodiagnostické oddělení
Radiodiagnostické oddělení

Kontakt

Telefon596 096 241

PRO PACIENTY

Kancelář RDG odděleníAmbulantní trakt recepce
telefon596 096 241
RTG vyšetření (skiagrafie)Ambulantní trakt přízemí
RTG bez objednání6:00 – 14:00
Sonografie (ultrazvuková vyšetření)Ambulantní trakt přízemí
objednávky UZ 596 096 241
v prac. dny 6:30 – 14:00
nebo osobně v kanceláři RDG odd.
CT pracovištěAmbulantní traktpropojovací chodba
objednávky596 096 251
v pracovní dny 6:30 – 14:00
nebo osobně
DenzitometrieAmbulantní traktpřízemí
telefon596 096 241
Pohotovostní službaprovozní doba14:00 – 6:00
telefon596 096 241

O NÁS

prim. MUDr. Tomáš Bližňák

ved. radiologický asistent – Michaela Mazánová, Bc.

Radiodiagnostické oddělení Bohumínské městské nemocnice se v posledních dvou letech stává moderním pracovištěm, zajišťujícím vyšetření pro jednotlivá oddělení nemocnice a ambulantní lékaře v terénu. 
Zabýváme se diagnostikou akutních stavů (traumat, náhlých příhod břišních), onemocnění onkologických (primární záchyt i dispenzarizace) i chronických.
Naším cílem je maximální využití moderních zobrazovacích metod, tím urychlit a zpřesnit diagnostiku, a to ve spolupráci s ostatními klinickými obory (chirurgie, ortopedie, neurologie, onkologie a mnoha dalšími).

Oddělení disponuje skiagrafickým, skiagraficko-skiaskopickým a sonografickým přístrojem, počítačovým tomografem (CT), pojízdným rtg přístrojem (používaným k provádění snímků u lůžka pacienta) a tzv. C-ramenem (používaným k provádění snímků na operačním sále). Všechny zobrazovací modality jsou napojeny na nemocniční PACS systém a současně na celorepublikový ePACS systém (mezinemocniční komunikační síť), který umožňuje přeposílání snímkové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními.

Další služby

Popis lékařského nálezu se vydává na základě prokázání totožnosti (OP, cestovní doklad, průkaz pojištěnce, plná moc) bez poplatku.
Kopii obrazové dokumentace na CD/DVD lze získat na vyžádání na příslušném pracovišti, kde bylo vyšetření provedeno. Kopie na žádost pacienta je zpoplatněna (65 Kč), v případě žádosti indikujícího lékaře je zdarma.
Obrazová zdravotnická dokumentace může být na žádost pacienta či indikujícího lékaře zaslána do jiného zdravotnického zařízení zdarma a to v případě, že dané ZZ je napojeno na tzv. ePACS.

Naše služby/spektrum vyšetření

Skiagrafie – klasické rentgenové snímky

Sonografie/ultrazvuková vyšetření – všeobecná ultrazvuková vyšetření (krku, vč. štítné žlázy, břicha, měkkých tkání) a dopplerovská vyšetření cév (tepny a žíly krku, horních a dolních končetin)

CT/výpočetní tomografie – běžná vyšetření všech částí těla (hlava, krk, hrudník, břicho, malá pánev, kosti, plíce) a speciální vyšetření, CT-angiografie (aorta, pánevní a končetinové tepny, tepny mozku a krku, plicní tepny)

DENZITOMETRIE – vyšetřovací metoda zjišťující hustotu a obsah minerálů v kostní hmotě především na základě množství vápníku (Bone mineral density – BMD)

Příprava před ultrazvukovým vyšetřením/sonografií

Na UZ vyšetření břicha

 • 2 dny před vyšetření​m jíst nenadýmavou​ stravu
 • 1 den před vyšetřením pít více tekutin, ale ne šumivé, kvasné a sladké nápoje.
 • Večer před vyšetřením jen lehká večeře.
 • V den vyšetření nejíst a naplnit močový měchýř!!! – tj. vymočit se 1 hod. před vyšetřením, poté vypít 0,5 litru vody
 • Na UZ vyšetření močového měchýře a prostaty je podmínkou PLNÝ MOČOVÝ MĚCHÝŘ!
 • Na UZ vyšetření krku, štítné žlázy, měkkých tkání a cév NENÍ NUTNÁ ŽÁDNÁ PŘÍPRAVA.

Příprava před CT vyšetření

 • Poučení pacienta indikujícím lékařem, vyplněný a podepsaný „Informovaný souhlas“.
 • Nutná řádně vyplněná žádanka, vč. stručné anamnézy, aktuální kliniky, očekávaného přínosu.
 • V případě předpokladu vyšetření s použitím kontrastní látky:
  • aktuální výsledky urey a kreatininu v séru
  • informace o alergiích – polyvalentní alergie, léčená alergie, event. dřívější alergoidní reakce na kontrastní látku
  • u pacientů s diabetem II.typu nutno 48 hodin před a 48 hodin po vyšetření  vysadit léky s obsahem metforminu
 • Samotný pacient před kontrastním vyšetřením musí být minimálně 4 hodiny lačný, možno pít menší množství tekutiny (čisté vody)

Informovaný souhlas k CT vyšetření 

Ambulance infuzní léčby
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Centrum následné péče
Chirurgické oddělení a ambulance
Endoskopie
Gynekologie a miniinvazivní chirurgie
Interní oddělení a ambulance
Laboratoř klinické biochemie
odběrové místo
Ortopedická ambulance nemocnice Karviná – Ráj
Plastická chirurgie
Plicní ambulance
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační oddělení
Sociální služby – zdravotně sociální lůžka
Zubní ambulance
AKTUALITY