OČKUJEME PROTI CHŘIPCE A COVIDU – Od 2.10. budem v novém ambulantním traktu naší nemocnici očkovat v době od 9,00 do 11,00. Zájemci se musí předem nahlásit na tel: 596 096 111

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Praktické  >  Ombudsman
Ombudsman

Telefon: 596 096 316, 730 574 683
Email: ombudsman@nembo.cz

Provozní doba

Pondělí – Pátek7:00 – 14:00

Hlavním posláním ombudsmana je poskytnout pomoc pacientům či jejich příbuzným při řešení problémů vzniklých v souvislosti s léčbou v Bohumínské městské nemocnici, a. s., a hájit jejich práva.

Prošetřením stížnosti, zjištěním eventuálních nedostatků, jejich řešením i kontrolou plnění přijatých opatření, tak má ombudsman přispět k neustálému zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a ke spokojenosti pacientů se službami BMN, a. s.

Povinností ombudsmana je ve spolupráci s vedením nemocnice, primáři jednotlivých oddělení a právní službou prošetřit podanou stížnost či podnět, eventuálně navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a s výsledkem šetření ve lhůtě 30 dnů písemně seznámit stěžovatele.

Na ombudsmana se mohou občané písemně či osobně obrátit se stížnostmi i podněty týkajícími se všech oblastí činnosti BMN, a. s., např. kvality léčebné a ošetřovatelské péče, etiky chování personálu nemocnice, provozně – organizačními problémy apod.

Sídlo ombudsmana je v pavilonu D v 1. patře, v době mimo provozní dobu přijímá podněty a stížnosti asistentka výkonného ředitele, lze i domluvit jiný termín schůzky.

Ceník služeb
Domácí a návštěvní řád
Ke stažení
Ombudsman
Pohotovost
Pokladna
Práva pacientů
Před hospitalizací
Stížnosti
Stravování
Vnitřní oznamovací systém 
AKTUALITY