POHOTOVOST JEN 7:00- 19:00 HOD.

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  > 
Nejčastější otázky a odpovědi k nové stomatologické ambulanci

ČASTO KLADENÉ DOTAZY K NOVÉ STOMATOLOGICKÉ AMBULANCI

Kdy a kde bude nová stomatologická ambulance zprovozněna?

Od 1. 3. 2023 zahájí činnost jedna ze tří nasmlouvaných stomatoložek v dočasných
prostorách polikliniky v Čáslavské ulici. Po dokončení stavebních úprav objektu v Nerudově
ulici nastoupí do nových prostor ambulance a přidají se k ní další dvě stomatoložky.
Předpokládaný termín kompletního zprovoznění nové zubní kliniky se třemi ordinacemi a
dentální hygienou je říjen/listopad 2023.

Jakou bude mít nová stomatologická ambulance kapacitu a podle jakých kritérií bude
probíhat výběr pacientů?

Předpokládaná kapacita je 3 000 pacientů, přesný počet se bude odvíjet od skladby pacientů
a stavu jejich chrupu. Zájemci o registraci mohou od 30. ledna do 10. února vyplnit
elektronický předregistrační formulář na www.bohumin.cz. Odkaz najdou na titulní straně
městských webových stránek v rubrice Nepřehlédněte. Data budou následně předána
zubním lékařkám, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pacienta je ze zákona plně v jejich
kompetenci. Bude přihlédnuto k trvalému pobytu zájemců a absenci zubní lékařské péče.

Kdy a jak se dozvím, zda jsem byl k zubaři zaregistrován?

Vstupní data zájemců předá Bohumínská městská nemocnice zubním lékařkám,
které budou postupně vybrané pacienty zvát na první prohlídku. Teprve následně
dojde k registraci jako takové. Tento proces vstupních prohlídek potrvá několik
měsíců, prosíme proto o trpělivost.

Potřebuji současně zaregistrovat i děti, musím za ně také vyplnit formulář?

Ne, postačí vyplnit kolonku POČET NEZLETILÝCH DĚTÍ. Pokud se k zubaři
prostřednictvím formuláře hlásí celá rodina, tedy matka, otec i nezletilé dítě/děti,
vyplní kolonku o jejich počtu pouze jeden ze zákonných zástupců dětí, nikoliv oba.

Bude péče v nové stomatologické ambulanci zpoplatněna?

Nová stomatologická ambulance bude smluvním zařízením, tj. bude mít uzavřenu smlouvu
se zdravotními pojišťovnami. Nicméně je nutno počítat i s tím, že některé výkony ze
zdravotního pojištění hrazeny nebudou.

Mohu se k zubaři přihlásit, i když nejsem z Bohumína, případně zubaře mám, ale
nejsem s ním spokojený?

Nic Vám nebrání vyplnit elektronický předregistrační formulář. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
pacienta je ze zákona plně v kompetenci zubních lékařek. Při výběru bude přihlédnuto k
trvalému pobytu zájemců a absenci zubní lékařské péče.

Mohu se přihlásit přímo v ordinaci zubních lékařek?

Bohumínská městská nemocnice a.s. chce předejít situaci známé z řady českých měst a
obcí, kdy se bezprostředně po zprovoznění nových zubních ambulancí tvoří několikadenní
fronty zájemců. Doporučujeme proto využít elektronického formuláře jako nejefektivnějšího
způsobu pro případnou registraci.

Nedaří se mi odeslat formulář, co mám dělat?

Zkontrolujte, zda jste vyplnili všechna políčka a zadali součet čísel a potvrdili souhlas se
zpracováním osobních údajů. Síť může být v prvních dnech přetížená, je proto třeba zkoušet
odeslat data opakovaně.

Je možné vyplnit formulář jinak než elektronicky?

Pro osoby, které prokazatelně nemají přístup k internetu, tedy především seniory, budou od 6. února do 10. února v prostorách polikliniky v Čáslavské ulici a v areálu Bohumínské
městské nemocnice a.s. ve Slezské ulici umístěny tištěné formuláře, které je možno na
těchto místech vyplnit a odevzdat.

AKTUALITY