V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Nemocnice  >  Ambulance infuzní léčby
Ambulance infuzní léčby

Objednávky

Telefon:596 096 890

Provozní doba

Pondělí – Pátek7:00 – 14:00

Ambulance bolesti je určená pacientům s akutním nebo chronickým bolestivým stavem. Smyslem péče je najít zdroj bolesti a tuto korigovat s pomocí nejen farmakologických metod. Každý dlouhodobě neléčený nebo neadekvátně léčený bolestivý stav napáchá v organismu škody dalece vzdálené primární příčině.

Ambulance bolesti je spojena s infuzním stacionářem, Zde poskytujeme pacientům nitrožilní infuzní aplikaci léků, které v závislosti na konkrétním zdravotním problému, korigují algický i neurologický dyskomfort, napětí cévní stěny i šíři dýchacích cest. Snažíme se pacientovi pomoci pochopit příčinu bolesti i její dopady v případě nedostatečné terapie. Podmínkou úspěchu je zejména v případě myoskeletálních potíží, snaha změnit dosavadní způsob života i pohybový vzorec. 

Počet aplikovaných infuzí ovlivňuje primární příčina, dosavadní způsob terapie i farmakologický efekt. Počet kolísá mezi 5-15.

Infuzní terapie je aplikována pomocí speciální nitrožilní kanyly, která je technicky modifikována tak aby minimálně atakovala cévní stěnu a umožnila opakovaná infuzní podání. 

Jak to probíhá – pacienti jsou předem vyšetřeni v ambulanci bolesti a následně si se sestřičkou domluví termíny infuzních sezení. Po ukončení infúze, s ohledem na její konkrétní složení je některým pacientů doporučen klidový odpočinkový režim. Aplikace infuze je možná v sedě nebo v leže na lůžku, dle individuální preference pacienta. Průměrná doba aplikace kolísá mezi 45-90 minutami. 

Návštěva naší ambulance bolesti i infuzního stacionáře je možná jak s doporučením, tak bez něj.

Našim cílem je ne Vás o čas připravit, ale naopak ten Vám zbývající si ještě plnohodnotně užít. 

Ambulance infuzní léčby
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Centrum následné péče
Chirurgické oddělení a ambulance
Endoskopie
Gynekologie a miniinvazivní chirurgie
Interní oddělení a ambulance
Laboratoř klinické biochemie
odběrové místo
Ortopedická ambulance nemocnice Karviná – Ráj
Plastická chirurgie
Plicní ambulance
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační oddělení
Sociální služby – zdravotně sociální lůžka
Zubní ambulance
AKTUALITY