V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Nemocnice  >  Interní oddělení a ambulance
Interní oddělení a ambulance

ohledně informací o zdr. stavu nám volejte nejlépe mezi 13,00 a 14,00 h

Kontakty

Oddělení596 096 458
Interní ambulance596 096 464
Jednotka intenzivní péče596 096 440
emailová adresa : amb.interna @ nembo.cz

Objednávky

TK, HOLTER, ECHO ERGO596 096 464
GASTRO596 096 460

Ordinační doba ambulance

Pondělí7:00 – 13:30
Úterý7:00 – 16:00
Středa9:00 – 13:30
Čtvrtek9:00 – 11:30
Pátek7:00 – 14:00

Příjem pacientů na interní oddělení

Pondělí – Pátek7:00 – 13:30

Odběry krve

Pondělí – Pátek6:30 – 7:30

O ODDĚLENÍ

Je tvořeno standardním oddělením a jednotkou intenzivní péče, které se nacházejí v pavilonu B.

Oddělení zajišťuje léčbu v celém širokém spektru interních chorob, avšak pouze u dospělých pacientů. Konkrétně jde o nemoci srdce, cév, zažívacího traktu, cukrovku, poruchy tukového metabolismu, choroby ledvin, štítné žlázy, revmatické choroby a mnoho dalších. Snaží se poskytovat pacientům péči podle nejnovějších vědeckých poznatků a úzce spolupracuje se špičkovými pracovišti v regionu.

V oblasti srdečně-cévních chorob zajišťují naši lékaři léčbu pacientů se všemi formami ischemické choroby srdce, s poruchami srdečního rytmu, s vysokým tlakem, srdečním selháváním i komplexní diagnostiku ambulantních pacientů s těmito nemocemi.

Provádíme následující vyšetření:

  • ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie),
  • vyšetření srdeční činnosti při zátěži na ergometru (zátěž na kole),
  • vyšetření srdeční činnosti i krevního tlaku během 24 hodin tzv. Holterovým monitorováním,
  • endoskopické vyšetření(gastroskopie, kolonoskopie).

Interní oddělení spolupracuje s kardiocentrem v Třinci-Podlesí, Fakultní nemocnicí v Ostravě-Porubě, městskou nemocnici Ostrava Fifejdy. Zajišťuje kompletní vyšetření přípravu před specializovanými vyšetřovacími a léčebnými zákroky, které kardiocentrum provádí (koronarografické vyšetření srdečních cév, operace srdce apod.) Interní oddělení zajišťuje také diagnostiku a léčbu tepenných a žilních chorob.

V oblasti poruch zažívacího traktu zajišťují lékaři interního oddělení léčbu:

  • vředové choroby žaludku dvanáctníku,
  • zánětů zažívacího traktu,
  • slinivky břišní,
  • žlučníku.

Mezi základní vyšetření jak u hospitalizovaných, tak i u ambulantních pacientů patří ultrazvukové vyšetření břicha, endoskopické vyšetření žaludku i tlustého střeva. Interní ambulance se zaměřuje na péči o pacienty s chorobami srdce a zažívacího traktu.

Lékařská pohotovostní služba na interním oddělení zajišťuje vyšetření a ošetření nemocných s akutní změnou zdravotního stavu, náhlým zhoršením průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

Interní oddělení neposkytuje pohotovostní služby dětským pacientům. Rodiče, přicházející na pohotovost našeho oddělení s dětmi, jsou automaticky odesílání a směrováni do jiných zdravotnických zařízení v našem okolí, které pohotovostní služby pro dětské pacienty poskytují a mají k těmto účelům patřičné technické a přístrojové vybavení, vč. diagnostických metod speciálně určených pro dětské pacienty a rovněž vzdělaný – erudovaný lékařský a sesterský personál v oboru pediatrie (dětské lékařství). Kontakt na dětskou pohotovost zde.

V roce 2008 došlo k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci interního oddělení a JIP. Šlo o změnu dispozičního řešení a snížení počtu lůžek na pokojích. Nyní jsou na oddělení jedno, dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Součástí stavebních úprav v pavilonu B bylo i vybudování nového výtahu. Interna nabízí velmi hezké a moderní zázemí, odpovídající současným požadavkům na poskytování zdravotní péče.

Internímu oddělení byla na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání vnitřní lékařství.

Interní oddělení prokázalo splnění požadavků z hlediska odborné způsobilosti lékařů (školitelů a spektra poskytovaných odborných výkonů), materiálního a technického vybavení či výukových předpokladů, které jsou podmínkou pro udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu. Interní oddělení získalo statut akreditovaného pracoviště I. typu.

Udělení akreditace pro specializační vzdělávání lékařů na interním oddělení je pozitivním přínosem zejména vzhledem k možným zájemcům o lékařské povolání. Lékaři připravující se k získání specializované způsobilosti v oboru vnitřního lékařství nebo i v jiném oboru, ve kterém je povinné absolvování praxe na standardním interním oddělení či jednotce intenzivní péče s akreditací I. typu, už nemusejí tuto praxi vykonávat v jiné nemocnici, i když byli kmenovými zaměstnanci BMN, a.s.

Kolonoskopické screeningové centrum pro diagnostiku kolorektálního karcinomu
V roce 2015 získala BMN prestižní osvědčení „Kolonoskopické screeningové centrum pro diagnostiku kolorektálního karcinomu“. Interní oddělení se tak stalo jedním ze specializovaných center, kam jsou v rámci preventivního programu Ministerstva zdravotnictví ČR klienti zdravotními pojišťovnami a ošetřujícími lékaři směřováni ke screeningovému vyšetření jako prevenci před nádory tlustého střeva.

Lidé po překročení určité věkové hranice by měli být informováni zdravotní pojišťovnou, že se mohou zařadit do programu MZ ČR a nechat si v rámci prevence rakoviny tlustého střeva provést specializované záchytné preventivní vyšetření. Pokud by se potvrdilo podezření na nádorové onemocnění v oblasti tlustého střeva, BMN je schopna okamžitě řešit jak diagnostiku, tak i operativu (ve většině případů laparoskopicky). Chirurgické i interní oddělení pak dlouhodobě, úzce a úspěšně spolupracují s Onkologickým centrem Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba.

Ambulance infuzní léčby
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Centrum následné péče
Chirurgické oddělení a ambulance
Endoskopie
Gynekologie a miniinvazivní chirurgie
Interní oddělení a ambulance
Laboratoř klinické biochemie
odběrové místo
Ortopedická ambulance nemocnice Karviná – Ráj
Plastická chirurgie
Plicní ambulance
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační oddělení
Sociální služby – zdravotně sociální lůžka
Zubní ambulance
AKTUALITY