V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  > 
Poděkování chirurgickému oddělení

Dobrý den,
chtěla bych touto cestou velice poděkovat panu primáři MUDr. Tomáši Mrázkovi z chirurgického oddělení za úspěšný průběh operace, za jeho klidný a empatický přístup. Mé poděkování patří všem ostatním lékařům, sestřičkám a celému personálu tohoto oddělení za jejich příkladnou péči po celou dobu mé
hospitalizace. Moc Vám všem děkuji.
Simona Gajdová

AKTUALITY