od 4.12. do odvolání platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA odděleních CENTRA NÁSLEDNÉ PÉČE.

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  > 
Sandra N.

V Brně dne 14.5.2023


Vážený pane řediteli,
ráda bych touto cestou poděkovala oddělení chirurgie a JIP za profesionální péči v době mojí hospitalizace v nemocnici. Velmi si vážím profesionálního a zejména lidského přístupu pana primáře
MUDr. Tomáše Mrázka, Ph.D.,MBA, který je špičkový profesionál na všech úrovních. Díky jeho vynikající práci proběhla operace laparoskopicky a bez komplikací. Děkuji tak za zlepšení kvality života.
Velké poděkování patří panu MUDr. Valerii Krupkovi, který mi nejen při příjmu vše mile a empaticky vysvětlil před náročnou operací. Jeho komunikace s pacientem je výborná. Děkuji.


Dále bych ráda poděkovala paní Mirce Huňářová z oddělení JIP za její obětavost, empatii a pochopení, velmi mi její přístup pomohl zvládnout pobyt na JIP.


Děkuji sestřičkám z oddělení chirurgie, paní Věře Hottové, Ivě Němcové, Monice Komendové, Denise Molatové a všem dalším, co o mne pečovali, za jejich milý a ochotný přístup s čímkoliv pomoci. Velké poděkování patří panu Petrovi Jankovičovi, díky jeho milým slovům jsem byla méně ve stresu před operací. Jeho vysoká úroveň empatie je obdivuhodná, když vím, z vlastní zkušenosti, jak náročná může být práce ve zdravotnictví.


V neposlední řadě děkuji všem paním uklízečkám za jejich ohleduplnost, milá slova a povzbuzení. Bohumínská chirurgie a JIP ( věřím, že i další pracoviště) mají profesionály na té nejvyšší úrovni a nechybí jim tolik potřebná empatie a za to velmi děkuji.


Přeji si, aby takových profesionálů bylo v každé nemocnici co nejvíce. Mnoho úspěchů a spokojenosti všem zmíněným v pracovním i osobním životě.


S úctou
Sandra Novosadová

AKTUALITY