V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  > 
Partschová D. poděkování chirurugii a operačnímu týmu

Dobrý den,

v dubnu jsem byla přijata k operaci na chirurgické oddělení. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu primáři MUDr. Tomáši Mrázkovi Ph.D.,MBA a operačnímu týmu za vlídný přístup a profesionalitu při mé těžší operaci. Dále bych chtěla poděkovat celému zdravotnímu personálu oddělení JIP chirurgie za skvělou pooperační péči.

Velké poděkování patří také lékařům, sestřičkám a ošetřovatelům chirurgického oddělení a vrchní sestřičce Lucii Marešové za skvělou péči, trpělivost a laskavost, kterou mi po celou dobu věnovali.

Přeji všem mnoho úspěchů a spokojenosti v pracovním i osobním životě.

S pozdravem Daniela Partschová

AKTUALITY