V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  > 
Pracoviště CT

Kontakt

Kontakt na pracoviště596 096 241
Objednávky CT596 096 251
Objednávky SONO596 096 241

Objednávky a vyšetření probíhají v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod.

PŘÍPRAVA před vyšetřením

CT vyšetření

  • příprava se liší dle vyšetřované oblasti a indikace. Informace o přípravě obdržíte při objednání, eventuálně na internetových stránkách nemocnice (www.nembo.cz)

SONO břicha

  • minimálně 6 hodin před vyšetřením nejíst, nekouřit, možno pít menší množství vody či neslazeného čaje, pokud je to možné nemočit.

SONO vyšetření krku, měkkých tkání a cév

  • BEZ PŘÍPRAVY

SONO prsou NEPROVÁDÍME (tato vyšetření patří do specializovaných ambulancích či tzv. mamocenter)

AKTUALITY