OBSAH

 

 

1.     Úvod

 

2.      Informace o laboratoři

 

3.     Manuál pro odběr primárních vzorků

 

4.     Příjem vzorků do laboratoře

 

5.     Vyšetřování smluvními laboratořemi

 

6.     Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

 

7.   Seznam vyšetření

 

8.     Vzor žádanky ke stažení