1.    Úvod

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

tato laboratorní příručka je určena všem lékařům a zdravotním sestrám, pro které naše laboratoř zajišťuje laboratorní vyšetření, případně dalším potenciálním zájemcům.

Příručka obsahuje informace o prováděných vyšetřeních, jejich dostupnosti a podmínkách provedení. Prosíme, abyste věnovali zvláštní pozornost kapitolám, které popisují tzv. preanalytickou fázi vyšetření, tzn. zejména zásadám správného odběru spolu s přípravou pacienta před odběrem, správné identifikaci vzorků a vyplňování žádanek  na vyšetření.

Seznam vyšetření Laboratoře klinické biochemie BMN, a.s. obsahuje přehledný abecední seznam vyšetření poskytovaných laboratoří Bohumínské městské nemocnice, a.s. Vyšetření, která v seznamu nenaleznete,  jsou zajišťována smluvními laboratořemi.

Laboratorní příručka je vypracována v souladu se současnou legislativou, doporučeními odborných společností a akreditačními standardy. Pokyny uvedené v příručce jsou závazné. Jejich dodržování má vést k zamezení výskytu chyb a ke zvýšení kvality prováděných vyšetření.

Laboratorní příručka je pravidelně aktualizována a je dostupná na internetových stránkách nemocnice  http://www.nembo.cz/ v menu "Oddělení a ambulance " - Laboratoř klinické biochemie.

Doufáme, že tato příručka přispěje ke zkvalitnění naší vzájemné spolupráce.

 

Kolektiv laboratoře klinické biochemie BMN a.s.