Informace o možnostech dárcovství a sponzorství

Vážení sponzoři, dárci,

naše nemocnice si Váží každého daru, kterým jste schopni přispět pro její rozvoj nebo pro blaho pacientů. Vaši podporu proto zveřejňujeme i na našich webových stránkách a jsme pyšni na to, že vám na nás záleží.

Pro jaké účely je  možné darovat:

Snížení daňového základu

dary pro nemocnici „na účely zdravotnické“ odpovídají plně zákonu o daních z příjmů a jejich výše snižuje daňový základ u fyzických i právnických osob.

Finančnímu úřadu je třeba doložit, že jste někomu určitý obnos darovali. Ke svému daňovému přiznání je nutné přiložit tzv. doklad o zaplacení (např. kopii výpisu z účtu). Dále potvrzení nebo smlouvu  o přijetí daru.

 

Fyzické osoby a poskytnutí daru

Pro fyzické osoby jsou podmínky odečtu darů od základu daně stanoveny v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).

Jestliže vám daňové přiznání, resp. roční zúčtování daně vám zpracovává váš zaměstnavatel, pak toto potvrzení o poskytnutí daru předložíte svému zaměstnavateli.

Podmínky pro dary:

  • úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč
  • nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně.


Právnické osoby a poskytnutí daru

Podmínky pro uplatnění daru u právnických osob jako odčitatelné položky od základu daně upravuje § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Podmínky pro dary:

  • hodnota jednotlivého daru činí minimálně 2.000 Kč
  • nejvýše lze odečíst 5 % ze základu daně sníženého podle § 34 (tedy např. již snížený o daňovou ztrátu z předchozích let, nebo o výdaje na výzkum a vývoj),

Rychlý kontakt

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, Bohumín, 735 81
GPS: 49°55'2.74"N, 18°20'10.07"E

Telefon: +420 596 096 111
E-mail: sekretariat@nembo.cz
Datová schránka: 8ghc7ha