Návštěvní řád

 1. Doporučená návštěvní doba v nemocnici je denně od 14:00 do 17:00 hodin. Návštěvy mimo tuto stanovenou dobu povoluje ošetřující lékař s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta, provoz oddělení a práva ostatních pacientů.
 2. Na jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy povoleny po předchozí domluvě službu konajícím lékařem. Návštěvy používají ochranné pomůcky (ochranný plášť, případně další pomůcky dle doporučení zdravotnického personálu) a před vstupem na oddělení jsou povinni provést si dezinfekci rukou.
 3. Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta zvolte přiměřenou délku návštěvy a počet osob, které se jí zúčastní. Přítomnost dětí ve věku do 10 let není na návštěvách vhodná. Nenavštěvujte pacienty, pokud jste sami nemocní.
 4. Při příchodu na oddělení je nutné nahlásit se zdravotnickému personálu, který má službu.
 5. Nechovejte se hlučně, respektujte soukromí ostatních pacientů a také případná upozornění či omezení ze strany zdravotnického personálu, která jsou v zájmu pacienta.
 6. Respektujte Domácí řád nemocnice a pokyny zdravotnického personálu.
 7. Na jednotkách intenzivní péče, chirurgickém a gynekologickém oddělení je zakázáno donášet květiny.
 8. Je zakázáno nosit pacientům alkoholické nápoje, cigarety, omamné a psychotropní látky. Nedoporučujeme donášet potraviny podléhající rychlé zkáze či potravin, které jsou v rozporu s dietním omezením pacienta. Dětským pacientům je zakázáno nosit hlučné a nebezpečné hračky.
 9. Je zakázáno vnášet do nemocnice zbraně, výbušniny, petardy či jiné nebezpečné látky a předměty.
 10. Nepoužívejte mobilní telefony v blízkosti přístrojové techniky a v místech, kde je to zakázáno. Nevstupujte do služebních místností a ordinací bez vyzvání.
 11. V celém areálu nemocnice je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, omamných a psychotropních látek.
 12. Návštěvníkům není dovoleno manipulovat s jakýmkoliv technickým zařízením v areálu nemocnice.
 13. Vstup se zvířaty je přísně zakázán s výjimkou psa se speciálním výcvikem (vodící nebo asistenční pes pro pacienty se smyslovým nebo tělesným postižením).
 14. Informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař pouze osobě, kterou určí pacient, ve výjimečných případech osobě blízké. Telefonické informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař pouze osobě, kterou určí pacient, na základě sdělení předem domluveného hesla.

 

V Bohumíně 1. 4. 2016                                                    Ing. Kamil Mašík
                                                                                 předseda představenstva


Rychlý kontakt

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, Bohumín, 735 81
GPS: 49°55'2.74"N, 18°20'10.07"E

Telefon: +420 596 096 111
E-mail: sekretariat@nembo.cz
Datová schránka: 8ghc7ha