Oddělení klinické biochemie a hematologie

Kontakty na oddělení

JménoFunkceTelefonMobilE-mail
Ing. Viktor Tůmaprimář596 096 200tuma@nembo.cz
Mgr. Jana Lovásovávedoucí laborantka596 096 201lovasova@nembo.cz
biochemická laboratoř596 096 211
hematologická laboratoř596 096 204

Oddělení klinické biochemie a hematologie poskytuje širokou škálu biochemických a hematologických vyšetření.

Vyšetření jsou k dispozici nejen nemocničním oddělením a ambulancím, ale také praktickým lékařům a specialistům v terénu, včetně veterinárních ambulancí. Mimo běžnou pracovní dobu provádí laboratoř v režimu pohotovostních služeb základní spektrum vyšetření nepřetržitě 24 hodin denně. Analýzy jsou prováděny na moderních přístrojích v souladu se současnými trendy v laboratorní medicíně.

Oddělení klinické biochemie (OKB) Bohumínské městské nemocnice, a. s., je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. V říjnu 2011 oddělení splnilo podmínky Auditu I NASKL pro odbornost 801, 818 a 222. V říjnu 2013 oddělení splnilo podmínky Auditu II NASKL pro odbornost 801 včetně výkonů sdílených s touto odborností. V říjnu 2015 oddělení splnilo podmínky už třetího, tzv. Dozorového auditu A.

Úsek předtransfúzních analýz je pravidelně kontrolován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Kvalita laboratorních vyšetření je zajištěna pravidelnou účastí v celostátním systému externí kontroly kvality (SEKK).

Účel a činnost pracoviště OKB
Na základě prováděných laboratorních vyšetření přispívat ke zkvalitnění diagnosticko – léčebného procesu, k včasnému záchytu onemocnění, prognózy, sledování léčby a ve svých důsledcích tak ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienta.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Oddělení klinické biochemie a hematologie

 • provádí vyšetření základních biochemických, hematologických, sérologických vyšetření, vyšetření krevních skupin (KS), vybraná vyšetření imunochemická, vyšetření hormonů a léků,
 • zajišťuje svoz biologického materiálu k provedení laboratorních vyšetření z externích ambulancí, expedici odběrového materiálu a výsledků na tato pracoviště,
 • shromažďuje biologický materiál, který je dále odvážen ke zpracování do jiných spolupracujících laboratoří.

Členění pracoviště OKB

 • úsek příjmu biologického materiálu a expedice výsledků
 • úsek biochemických a imunochemických vyšetřovacích metod
 • úsek hematologických vyšetřovacích metod
 • úsek předtransfúzních vyšetření
 • úsek analýzy močí

Základní přístrojové vybavení

 • Biochemický a imunochemický úsek:

Biochemický analyzátor Cobas 6000 (Roche)
Automatický imunochemický analyzátor IMMULITE 2000 XPi (DPC)
Automatický imunochemický analyzátor IMMULITE 1000 (DPC)
Analyzátor acidobazické rovnováhy Cobas b 221
Analyzátor glykovaného hemoglobinu D10 (Boi-Rad)
Glukometr GL ambulance (Dr. Muller)
Elektroforéza proteinů (Sebia)

 • Hematologický úsek:

Automatický hematologický analyzátor Advia 120 (Siemens)
Automatický koagulometr Sysmex CA 1500 (Siemens)
Mikroskop CX 40 RF (Olympus)

 • Úsek předtransfúzních vyšetření:

Systém DiaMed (DiaMed)

 • Úsek analýzy močí:

Analyzátor močových proužků Dirui H-500 (Dirui)
Mikroskop Biolar

Výpočetní systém OKB:
Laboratorní systém INFOLAB®, Nemocniční systém MEDICALC®

Kvalita prováděných laboratorních testů
Kvalita stanovení jednotlivých vyšetřovaných parametrů je denně kontrolována pomocí vnitřního systému kvality. Pracoviště je zapojeno také do celostátního systému externí kontroly kvality (SEKK).

Analyzované materiály:
Tělní tekutiny (krev, moč, sekrety, punktáty apod.) lidského a veterinárního původu.

Časové limity

 • Pracovní doba: nepřetržitý provoz.
 • Příjem materiálu pro statimové zpracování: nepřetržitě.
 • Příjem materiálu pro rutinní zpracování v den příjmu: 6:00 - 11:30.

Tisk a expedice výsledků

 • Statimové vzorky: průběžně po zpracování a lékařské kontrole.
 • Rutinní vzorky: 11:30-13:30.
 • Uskladnění vzorků sér: standardně 3 dny.

Odběrový systém
Pracoviště, v rámci působnosti laboratoře BMN, a.s., využívají k odběrům biologického materiálu převážně uzavřený odběrový systém firmy Sarstedt. Laboratoř je schopna zpracovat také materiál odebraný do většiny běžných odběrových systémů. Z hlediska bezpečnosti práce se upřednostňuje uzavřený systém před otevřeným. U zkumavek s antikoagulační přísadou dbejte na správný odběr po rysku.

Příjem biologického materiálu
Veškeré informace k příjmu a svozu materiálu jsou uvedeny v Laboratorní příručce v kapitolách:
Příjem vzorků do laboratoře
Vyšetřování smluvními laboratořemi

Konzultační činnost laboratoře
Konzultační služba na OKB BMN, a. s., je k dispozici po celou dopolední pracovní směnu. Informace o možnostech provedení dalších doplňujících vyšetření, poskytnou pracovníci laboratoře na tel. číslech: 596 096 211 případně 596 096 210 (biochemie a imunochemie), 596 096 204 případně 596 096 205 (hematologie a předtransfúzní vyšetření). Případné další informace k interpretaci nebo k možnosti ovlivnění výsledků lze konzultovat s vedoucí laborantkou na tel. čísle 596 096 201, s primářem oddělení na tel. čísle 596 096 200 nebo s dalšími externími odbornými pracovníky laboratoře.

Stížnosti, připomínky a požadavky
Všechny stížnosti, připomínky a požadavky jsou evidovány a dle jejich charakteru operativně řešeny. Stížnosti, připomínky a požadavky je nejvhodnější podávat písemně na adresu uvedených vedoucích pracovníků, popřípadě je kontaktovat telefonicky.


Immulite 1000 Oddělení klinické biochemie a hematologie Oddělení klinické biochemie a hematologie Oddělení klinické biochemie a hematologie Oddělení klinické biochemie a hematologie


Rychlý kontakt

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, Bohumín, 735 81
GPS: 49°55'2.74"N, 18°20'10.07"E

Telefon: +420 596 096 111
E-mail: sekretariat@nembo.cz
Datová schránka: 8ghc7ha