Laboratoř klinické biochemie

Kontakty na oddělení

JménoFunkceTelefonMobilE-mail
vedoucí laboratoře596 096 211jancar@nembo.cz
vedoucí laborant596 096 201lovasova@nembo.cz

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Oddělení klinické biochemie a hematologie poskytuje širokou škálu biochemických a hematologických vyšetření.

Vyšetření jsou k dispozici nejen nemocničním oddělením a ambulancím, ale také praktickým lékařům a specialistům v terénu, včetně veterinárních ambulancí. Mimo běžnou pracovní dobu provádí laboratoř v režimu pohotovostních služeb základní spektrum vyšetření nepřetržitě 24 hodin denně. Analýzy jsou prováděny na moderních přístrojích v souladu se současnými trendy v laboratorní medicíně.

V roce 2020 splnila Laboratoř klinické chemie podmínky přidělení akreditace podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 a byla ji udělena Českým institutem pro akreditaci o.p.s. akreditace v rozsahu laboratorní diagnostiky v oblasti klinické biochemie včetně sdílených vyšetření.

Úsek předtransfúzních analýz je pravidelně kontrolován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Kvalita laboratorních vyšetření je zajištěna pravidelnou účastí v celostátním systému externí kontroly kvality (SEKK).

Účel a činnost pracoviště OKB
Na základě prováděných laboratorních vyšetření přispívat ke zkvalitnění diagnosticko – léčebného procesu, k včasnému záchytu onemocnění, prognózy, sledování léčby a ve svých důsledcích tak ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienta.

Oddělení klinické biochemie a hematologie

 • provádí vyšetření základních biochemických, hematologických, sérologických vyšetření, vyšetření krevních skupin (KS), vybraná vyšetření imunochemická, vyšetření hormonů a léků,
 • zajišťuje svoz biologického materiálu k provedení laboratorních vyšetření z externích ambulancí, expedici odběrového materiálu a výsledků na tato pracoviště,
 • shromažďuje biologický materiál, který je dále odvážen ke zpracování do jiných smluvních laboratoří.

Členění pracoviště OKB

 • úsek příjmu biologického materiálu a expedice výsledků
 • úsek biochemických a imunochemických vyšetřovacích metod
 • úsek hematologických vyšetřovacích metod
 • úsek předtransfúzních vyšetření
 • úsek analýzy močí

Základní přístrojové vybavení

 • Biochemický a imunochemický úsek:

Biochemický analyzátor AU 680 (Beckman Coulter)
Automatický imunochemický analyzátor Access 2 (Beckman Couter)
Automatický imunochemický analyzátor IMMULITE 1000 (DPC)
Analyzátor acidobazické rovnováhy Cobas b 221
Analyzátor glykovaného hemoglobinu Tosoh G7 (Medesa)
Glukometr GL ambulance (Dr. Muller)

 • Hematologický úsek:

Automatický hematologický analyzátor Advia 120 (Siemens)
Automatický koagulometr Sysmex CA 1500 (Siemens)
Mikroskop CX 40 RF (Olympus)

 • Úsek předtransfúzních vyšetření:

Systém DiaMed (DiaMed)

 • Úsek analýzy močí:

Analyzátor močových proužků Dirui H-500 (Dirui)
Mikroskop Biolar

Výpočetní systém OKB:
Laboratorní systém INFOLAB®, Nemocniční systém MEDICALC®

Kvalita prováděných laboratorních testů
Kvalita stanovení jednotlivých vyšetřovaných parametrů je denně kontrolována pomocí vnitřního systému kvality. Pracoviště je zapojeno také do celostátního systému externí kontroly kvality (SEKK).

Analyzované materiály:
Tělní tekutiny (krev, moč, sekrety, punktáty apod.) lidského a veterinárního původu.

Časové limity

 • Pracovní doba: nepřetržitý provoz.
 • Příjem materiálu pro statimové zpracování: nepřetržitě.
 • Příjem materiálu pro rutinní zpracování v den příjmu: 6:00 - 11:30.

Tisk a expedice výsledků

 • Statimové vzorky: průběžně po zpracování a lékařské kontrole.
 • Rutinní vzorky: 11:30-13:30.
 • Uskladnění vzorků sér: standardně 3 dny.

Odběrový systém
Pracoviště, v rámci působnosti laboratoře BMN, a.s., využívají k odběrům biologického materiálu převážně uzavřený odběrový systém firmy Sarstedt. Laboratoř je schopna zpracovat také materiál odebraný do většiny běžných odběrových systémů. Z hlediska bezpečnosti práce se upřednostňuje uzavřený systém před otevřeným. U zkumavek s antikoagulační přísadou dbejte na správný odběr po rysku.

Příjem biologického materiálu
Veškeré informace k příjmu a svozu materiálu jsou uvedeny v Laboratorní příručce v kapitolách:
Příjem vzorků do laboratoře
Vyšetřování smluvními laboratořemi

Konzultační činnost laboratoře
Konzultační služba na OKB BMN, a. s., je k dispozici po celou dopolední pracovní směnu. Informace o možnostech provedení dalších doplňujících vyšetření, poskytnou pracovníci laboratoře na telefonním čísle: 596 096 211. Případné další informace k interpretaci nebo k možnosti ovlivnění výsledků lze konzultovat s vedoucím laboratoře na tel. čísle 596 096 201.

Pro informace k vyšetřením prováděných ve smluvních laboratořích Agel, včetně komentářů k výsledkům, volejte Call centrum: 800 700 701

Stížnosti, připomínky a požadavky
Všechny stížnosti, připomínky a požadavky jsou evidovány a dle jejich charakteru operativně řešeny. Stížnosti, připomínky a požadavky je nejvhodnější podávat písemně na adresu uvedených vedoucích pracovníků, případně je kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech.

Osvěčení


Rychlý kontakt

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, Bohumín, 735 81
GPS: 49°55'2.74"N, 18°20'10.07"E

Telefon: +420 596 096 111
E-mail: sekretariat@nembo.cz
Datová schránka: 8ghc7ha