Interní oddělení a ambulance

Kontakty na oddělení

JménoFunkceTelefonMobilE-mail
MUDr. Robert RakowskiVedoucí lékař596 096 450rakowski@nembo.cz
Bc. Lucie Bodkovávrchní sestra596 096 430bodkova@nembo.cz
Jana Tomicovádokumentační pracovník596 096 455spisovnainterna@nembo.cz
Barbara Durdovástaniční sestra596 096 458durdova@nembo.cz
Teresa Kulovástaniční sestra - mezioborová JIP596 096 440
Interní ambulancesestry - interní ambulance596 096 464tesarova@nembo.cz
Interní ambulanceobjednávky gastroskopie a kolonoskopie596 096 460
Interní ambulanceobjednávky TK a EKG holtrů596 096 464
Interní ambulanceobjednávky ECHO a ERGO596 096 464
MUDr. Branislav Obžutlékař596 096 423, 596 096 421obzut@nembo.cz
MUDr. Mária Blahoválékař interního oddělení596 096 431, 596 096 651
MUDr. Nageeb Ghaleblékař interního oddělení596 096 460, 596 096 354
MUDr. Vlasta Zvolánkoválékař interního oddělení596 096 460, 596 096 421
MUDr. Hana Sálusoválékař interního oddělení596 096 451, 596 096 431
MUDr. Martina Dlouhálékař interního oddělení596 096 431, 596 096 651
MUDr. Soňa Fialoválékař interní ambulance596 096 465
MUDr. Jaromír Mikulalékař interní ambulance596 096 465
MUDr. Luboš KulihaLékař596 096 467, 596 096 423, 596 096 638kuliha@nembo.cz
MUDr. Agáta KulihováLékař596096467, 596096423, 596096638kulihova@nembo.cz
  Ordinační doba ambulance  
pondělí     07:00-13:30        MUDr. Jaromír Mikula
09:00-13:30  MUDr. Robert Rakowski
   
úterý       07:00-13:30        MUDr. Jaromír Mikula
09:00-11:30 MUDr. Svatopluk Němeček
   
středa   09:00-13:30   MUDr. Robert Rakowski
09:00-13:30 MUDr. Luboš Kuliha
MUDr. Agáta Kulihová
čtvrtek

    09:00-11:30  

  09:00-13:30

 MUDr. Václav Sosna

MUDr. Robert Rakowski

     
 Příjem pacientů na interní oddělení
  pondělí - pátek   07:00-13:30   
Odběry krve
  pondělí - pátek  06:30-07:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Telefonické objednávky - pondělí - pátek 10:00 - 13:30

 

Je tvořeno standardním oddělením a jednotkou intenzivní péče, které se nacházejí v pavilonu B.

Oddělení zajišťuje léčbu v celém širokém spektru interních chorob, avšak pouze u dospělých pacientů. Konkrétně jde o nemoci srdce, cév, zažívacího traktu, cukrovku, poruchy tukového metabolismu, choroby ledvin, štítné žlázy, revmatické choroby a mnoho dalších. Snaží se poskytovat pacientům péči podle nejnovějších vědeckých poznatků a úzce spolupracuje se špičkovými pracovišti v regionu.

V oblasti srdečně-cévních chorob zajišťují naši lékaři léčbu pacientů se všemi formami ischemické choroby srdce, s poruchami srdečního rytmu, s vysokým tlakem, srdečním selháváním i komplexní diagnostiku ambulantních pacientů s těmito nemocemi.

Provádíme následující vyšetření:

  • ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie),
  • vyšetření srdeční činnosti při zátěži na ergometru (zátěž na kole),
  • vyšetření srdeční činnosti i krevního tlaku během 24 hodin tzv. Holterovým monitorováním,
  • endoskopické vyšetření(gastroskopie, kolonoskopie).

Interní oddělení úzce spolupracuje s kardiocentrem v Třinci-Podlesí a Fakultní nemocnicí v Ostravě-Porubě. Zajišťuje kompletní vyšetření přípravu před specializovanými vyšetřovacími a léčebnými zákroky, které kardiocentrum provádí (koronarografické vyšetření srdečních cév, operace srdce apod.) Interní oddělení zajišťuje také diagnostiku a léčbu tepenných a žilních chorob.

V oblasti poruch zažívacího traktu zajišťují lékaři interního oddělení léčbu vředové choroby žaludku dvanáctníku, zánětů zažívacího traktu, slinivky břišní, žlučníku. Mezi základní vyšetření jak u hospitalizovaných, tak i u ambulantních pacientů patří ultrazvukové vyšetření břicha, endoskopické vyšetření žaludku i tlustého střeva. Interní ambulance se zaměřuje na péči o pacienty s chorobami srdce a zažívacího traktu.

Lékařská pohotovostní služba na interním oddělení zajišťuje vyšetření a ošetření nemocných s akutní změnou zdravotního stavu, náhlým zhoršením průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

Interní oddělení neposkytuje pohotovostní služby dětským pacientům. Rodiče, přicházející na pohotovost našeho oddělení s dětmi, jsou automaticky odesílání a směrováni do jiných zdravotnických zařízení v našem okolí, které pohotovostní služby pro dětské pacienty poskytují a mají k těmto účelům patřičné technické a přístrojové vybavení, vč. diagnostických metod speciálně určených pro dětské pacienty a rovněž vzdělaný - erudovaný lékařský a sesterský personál v oboru pediatrie (dětské lékařství). Kontakt na dětskou pohotovost zde.

V roce 2008 došlo k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci interního oddělení a JIP. Šlo o změnu dispozičního řešení a snížení počtu lůžek na pokojích. Nyní jsou na oddělení jedno, dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Součástí stavebních úprav v pavilonu B bylo i vybudování nového výtahu. Interna nabízí velmi hezké a moderní zázemí, odpovídající současným požadavkům na poskytování zdravotní péče. 

Internímu oddělení byla na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání vnitřní lékařství.

Interní oddělení prokázalo splnění požadavků z hlediska odborné způsobilosti lékařů (školitelů a spektra poskytovaných odborných výkonů), materiálního a technického vybavení či výukových předpokladů, které jsou podmínkou pro udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu. Interní oddělení získalo statut akreditovaného pracoviště I. typu.

Udělení akreditace pro specializační vzdělávání lékařů na interním oddělení je pozitivním přínosem zejména vzhledem k možným zájemcům o lékařské povolání. Lékaři připravující se k získání specializované způsobilosti v oboru vnitřního lékařství nebo i v jiném oboru, ve kterém je povinné absolvování praxe na standardním interním oddělení či jednotce intenzivní péče s akreditací I. typu, už nemusejí tuto praxi vykonávat v jiné nemocnici, i když byli kmenovými zaměstnanci BMN, a.s.

Kolonoskopické screeningové centrum pro diagnostiku kolorektálního karcinomu

V roce 2015 získala BMN prestižní osvědčení „Kolonoskopické screeningové centrum pro diagnostiku kolorektálního karcinomu“. Interní oddělení se tak stalo jedním ze specializovaných center, kam jsou v rámci preventivního programu Ministerstva zdravotnictví ČR klienti zdravotními pojišťovnami a ošetřujícími lékaři směřováni ke screeningovému vyšetření jako prevenci před nádory tlustého střeva.

Lidé po překročení určité věkové hranice by měli být informováni zdravotní pojišťovnou, že se mohou zařadit do programu MZ ČR a nechat si v rámci prevence rakoviny tlustého střeva provést specializované záchytné preventivní vyšetření. Pokud by se potvrdilo podezření na nádorové onemocnění v oblasti tlustého střeva, BMN je schopna okamžitě řešit jak diagnostiku, tak i operativu (ve většině případů laparoskopicky). Chirurgické i interní oddělení pak dlouhodobě, úzce a úspěšně spolupracují s Onkologickým centrem Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba.

 

Seznam písemných informovaných souhlasů.pdf (0.26 MB)


Interna II Interna II Interna II Interna JIP Interna JIP Interna JIP Interna JIP Interna - příjem Interna - příjem


Rychlý kontakt

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, Bohumín, 735 81
GPS: 49°55'2.74"N, 18°20'10.07"E

Telefon: +420 596 096 111
E-mail: sekretariat@nembo.cz
Datová schránka: 8ghc7ha