Pochvaly a poděkování pacientů

     Vážené vedení nemocnice,

touto cestou bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům gynekologického oddělení pod vedením pana primáře Dr. Holuba za skvělou lékařskou péči, ošetření, podporu a laskavý přístup v době mé hospitalizace. 

 Ještě jednou veliké DĚKUJI. 

 Nesmírně si vážím všech zaměstnanců na tomto oddělení. 

S velkou úctou 

 Monika Banotová z Třince 

       

Dobrý den do Bohumínské nemocnice,

 

na začátku července a poté na začátku srpna jsem byla hospitalizovaná ve vaší nemocnici na gynekologickém oddělení s hematomy v těhotenství v 1. trimestru. Chtěla bych tímto upřímně poděkovat a pochválit celé oddělení pana primáře doktora Holuba. Děkuji lékařům, sestřičkám a ošetřovatelkám za velice lidský přístup, sympatické, příjemné chování a samozřejmě za skvělou péči.

 

Děkuji, S pozdravem Marková Kateřina 

9.8.2021

Vážený pane řediteli.

Jmenuji se Petr Kulle, je mi 72 let a 1.dubna  v odpoledních
hodinách jsem byl hospitalizován ve Vaší nemocnici pro srdeční arytmii (>150 tepu/min). Chci Vás informovat a současně Vás
zdvořile požádat o tlumočení mého upřímného poděkování zdravotnímu personálu za vstřícný a empatický přístup, Primáři MUDr  Robertu Rakowskému a kolektivu směny stan.sestry Teresy Kulové na oddělení  interny
JIP.

 Děkuji Vám a jsem s pozdravem

 Petr  Kulle

 ČSA 1082

735 81 Bohumín

 

Dobrý den,

  chtěl bych touto cestou poděkovat zubnímu lékaři, MUDr. Šestořádovi a také sestře, kteří svým profesionálním přístupem zabezpečují zubní péči u mě a u mého syna. Zejména si vážím a oceňuji velmi vstřícný přístup k pacientovi, pochopení jeho potřeb a schopnost pomoci. Kdykoliv jsem potřeboval péči, tak mi ji poskytnuli, a vždy odcházím od lékaře spokojený.

 

S pozdravem Petr a Daniel Basistovi

 

Dobrý den pane řediteli,

 velmi ráda bych tímto poděkovala celému gynekologickému oddělení Vaši nemocnice, za úžasnou profesionální i lidskou práci, s kterou jsem se setkala v době mé hospitalizace od 17.2.2021 do 23.2.2021. Mimořádně chci poděkovat panu primáři MUDr. Pavlu Holubovi a celému operačnímu týmu, kteří rozptýlili všechny mé pochybnosti a obavy z operace a hlavně jejich vstřícnosti, co se týká anesteziologie, po které mi bývalo velmi zle a tentokrát jsem se probudila bez jakýchkoli následků. Co si však nejvíce cením, je přístup všech sestřiček, díky nimž jsem se zde necítila nikdy osamocená a jejíž péče o mně byla jako kdyby se o mě starala má maminka. Opravdu velký dík. Jen bych na závěr chtěla pro tyto úžasné lidi poprosit o zlepšení prostor v kterých musí pracovat, hlavně sociálního zařízení a sprch. Vždyť přeci ženy po gynekologických operací nejvíce potřebují dodržovat správnou hygienu v odpovídajících prostorech. Ještě jednou všem těm skvělým lidem moc děkuji a přeji jim v jejich práci hodně úspěchů.

25.3.2021

Ing.Květuše Millerová, Rožnov pod Radhoštěm

 

Dobrý den moc vás zdravím, nezlobte se že otravuji chci jen zdůraznit a pochválit naší novou zubní ordinaci pána a paní Šestořádových,vynikající a milý přístup k pacientům já jsem u nich od prosince s celou moji rodinou a jsme velice spokojeni.Naše celá rodina je velmi mile potěšena že u nás takový milí lidé v našem městě ordinuji.Snad to tak i nadále zůstane,protože nám opravdu hodně pomohli a pomáhají i mí přátelé jsou velmi spokojení. Mějte krásný den s pozdravem celá rodinka Urbančíků ❤

15.03.2021

 

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování celému kolektivu Vaší nemocnice.

Dne 3. 2. 2021 jsem byla hospitalizována na Gynekologickém oddělení a 4. 2. 2021 operována panem doktorem Postupou. Ze srdce tímto děkuji jak panu doktorovi, tak panu primáři a celému anesteziologickému týmu, kteří se o mě během celé operace výborně starali.  Zároveň děkuji lékařům a sestřičkám, zkrátka všem kteří se tak pěkně a s citlivým přístupem starali a pečovali nejen o mě, ale také o všechny pacientky na oddělení. 

I když je nyní doba složitá, co se týče covidu-19, přesto je znát že svou práci dělají vzorně, profesionálně, s lidským přístupem a s úsměvem na tváři.

Ač byl den či hluboká noc, sestřičky byly stále milé, nápomocné, a ihned pomohly řešit naše obtíže, jsou to sluníčka tohoto oddělení. 

     

Děkuji za veškerou péči, které se mi ve Vaší nemocnici dostalo. Ze srdce děkuji a přeji Vám pane řediteli a všem primářům, lékařům, sestřičkám a personálu za jejich náročnou práci, hodně zdraví, úspěchů, pohody a všeho dobrého jak v pracovním, tak i v soukromém životě.

S úctou

Jindřiška Lokaiová

9.2.2021

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dobrý den vážená společnosti.

I když bydlím v Orlové, péči o mé zdraví dávám vždy přednost ve Vaší nemocnici, protože jsem vždy spokojena. A tak jsem se rozhodla v září podstoupit gynekologickou operaci opět ve Vaší nemocnici. A proto píši a vyjadřuji své veliké díky panu primáři Holubovi a jeho týmu lékařů, sestřiček a celému kolektivu gynekologického oddělení. Operace dopadla výborně a po operaci jsem se cítila báječně. Žádné potíže a dodnes jsem bez potíží a šťastná, že jsem se svěřila do rukou těchto úžasných profesionálů, kterým na pacientkách moc záleží. Doporučuji tímto všem pacientkám, které váhají, které nemocnici dají přednost se nechat operovat, tak to je právě Bohumínská.

Mé velké díky patří také celému anesteziologickému týmu lékařů a sestřiček, kteří se o mně starali během operace.

Velké díky panu primáři Benešovi, který pracuje vždy srdcem je velice lidský a tak nádherný má svůj celý tým. Moc Vám všem děkuji, jste pro mne i ostatní krásní andělé strážní a já si Vás všech moc vážím.

Přeji Vám všem pevné zdraví a děkuji Vám, že svou práci vykonáváte, jako poslání.

S úctou Vaše spokojená pacientka

p.Frey Drahomíra

11.01.2021

 

Vážený pane řediteli,

dovolte mi Vaším prostřednictvím poděkovat všem lékařům, sestřičkám, sanitářům a záchranářům z Vaší nemocnice.

Do nemocnice jsem byl přivezen RZS po pádu ze stromu. Nebudu lhát, ale upřímně jsem se zděsil, když jsem zjistil, že mne odvezou do nemocnice v Bohumíně. Přece jen jdou různé zvěsti na Vaší nemocnici.

Mé obavy ihned po prvním kontaktu v nemocnici se sestrou p. Adrianou Hrčkulákovou opadly a spadl mi kámen ze srdce, strach zmizel.

Při následné hospitalizaci a kontrolách byl její přístup opravdu vždy profesionální a za to jí ze srdce děkuji! Opravdu bych přál každému Vašemu klientovi, aby zažil takovou péči, kterou jsem měl já od této zdravotní sestry!

Dále bych rád poděkoval všem lékařům pod vedením p. primáře MUDr. Bogdana Macheje za profesionální a lidský přístup.

Velký dík patří také celému týmu chirurgického oddělení za nadstandardní péči.

V Dolní Lutyni 19. 6. 2020

Markowski Jan

Vážený pane primíři,

v pondělí 04.05.2020 jsem na Vašem oddělení podstoupil operaci žlučníku. Chtěla bych proto poděkovat všem lékařům, zejména mému ošetřujícímu lékaři MUDr. Volnému, sestrám a ošetřovatelům i ostatnímu personálu za péči, kterou mi po dobu hospitalizace věnovali. Děkuji jak za profesionální, tak i lidský přístup, občas pro zlepšení nálady zpestřeným humorem.

Bohumínským občanům přeji dobře fungující nemocnici, nemocnici přeji spokojené zaměstnance, zaměstnancům hodně zdraví, síly, štěstí a slušné platové podmínky a pacientům dobrý spokojený nemocniční personál.

Eliška Salajková

22.05.2020

 

Vážený pane řediteli,

vážený pane primáři,

vážené sestřičky,

v lednu letošního roku byl mé mamince diagnostikován při gastroenterologickém vyšetření  neoperatibilní tumor žaludku. Matka byla ihned po zjištění hospitalizována ve Vaší bohumínské nemocnici na chirurgickém oddělení, kde jí byla, i přes její vážný stav, poskytnuta velmi odborná, pečlivá a maximální pomoc.

 Chtěla bych proto alespoň touto cestou poděkovat celému týmu lékařů chirurgického oddělení pod skvělým vedením pana primáře MUDr. Bogdana Macheje, kteří mamince poskytli opravdu vynikající odbornou péči, který její stav dovoloval, včetně velmi citlivého a lidského přístupu.

 Poděkování pak patří i všem zdravotním sestřičkám (jak říká matka – všem andělům) a ostatnímu personálu chirurgického oddělení, kteří se o maminku starali a poskytovali jí nejen zdravotní, ale i psychickou podporu, po celou dobu jejího pobytu na chirurgickém oddělení.

 Děkuji proto ještě jednou všem, kteří jste se o matku starali, jste všichni odborníci a skvělí lidé na svých místech, dokážete se starat nejen po odborné stránce, ale dokážete pacientovi poskytnout i psychickou podporu, která je v takovýchto případech také velmi důležitá.

 Přeji celému chirurgickému oddělení mnoho dalších úspěchů a spokojených klientů a Městské bohumínské nemocnici přeji ještě hodně a hodně dlouhé trvání.

S hlubokou úctou a velkým poděkováním

 Světla Wosková

dcera pacientky Anny Šinkovičové

12.03.2020

 

Dobrý den do nemocnice Bohumín, všem osloveným.

Píši Vám veliké poděkování za moji maminku, paní Anežku K. ze Záblatí, která začátkem prosince 2019 byla u Vás na interním oddělení hospitalizována. Především chci udělit velikou poklonu před paní doktorkou Márií Bláhovou, která maminku přijímala. Věřte, že s maminkou, které je 73 let, už jsem prošla mnohými zdravotními zařízeními v Ostravě a někdy jsem se nestačila divit jak se někteří zdravotníci chovají a nemít někdy ostré lokty, kdo ví, jestli by tady maminka dnes ještě byla. Ale toto tady rozvádět už radši nebudu. Když jsem maminku dovezla do naší Bohumínské nemocnice, chvíli jsme čekaly na chodbě interního oddělení a pozorovaly jsme práci sestřiček. Bylo to večer, zrovna se rozvážela večeře a já jen blaženě pozorovala, jak krásný přistup mají Vaše sestřičky k pacientům. I když je jejich práce nesmírně náročná, nechybí jim úsměv a vlídné slovo. Běhaly tam jako včelky a když jsme se střetly pohledem, vždy se usmály. Pro Vás to třeba nic neznamená, ale pro mě, kdy jsem tam zanechávala maminku v horečkách, to bylo znamení, že tady bude v dobrých rukou. Když pak došla paní doktorka Bláhová a pozvala nás do vyšetřovny, pocit se ještě utvrdil. Mamince se představila (nikde jinde jsem toto nezažila) a pak nám věnovala hodinu a půl, aby vše pečlivě vyšetřila, sepsala a zhodnotila léčbu a antibiotika. Odpověděla nám na všechny otázky, kdy jsem neměla ani na minutu pocit že ji tím nějak obtěžuji, či zdržuji. Vše nám srozumitelně vysvětlila, vyhověla malým požadavkům k potřebám mé maminky a když si pak sestřička maminku odváděla na pokoj, já měla opravdu naprostý klid v duši a na srdíčku, že v té naší bohumínské nemocnici se jí nic špatného nepřihodí. A taky se tak stalo. Maminka byla po celou léčbu spokojená, antibiotika zabraly a my po deseti dnech měli maminku opět doma, usměvavou a spokojenou. Takže toto je náš malý příběh lidí, kteří měli ve vyhlášených Ostravských nemocnicích tak špatné zkušenosti, že si pak nesmírně váží lidského přístupu a profesionality v naší malé, ale SKVĚLÉ nemocnici v Bohumíně. Nedám na Vás dopustit a všem Vás budu jen a jen doporučovat. Ještě jednou veliké poděkování nejen za maminku, ale za všechny pacienty, kteří se pak vrací domů šťastní a spokojení, a to díky Vám pracovníkům naší nemocnice. Tak jen tak dále! Krásný rok 2020 a hlavně pevné zdraví.
S úctou
p. Vlaďka C.
9. 1. 2020

 

Dobrý den,

ráda bych poděkovala chirurgickému oddělení, sestřičkám, ošetřovatelkám a lékařům, za super lidský přístup po dobu mého pobytu zde na oddělení. Moc děkuji.
S pozdravem
p. Kateřina Š.
6. 1. 2020

 

Dobrý den,

chtěl bych touto cestou poděkovat osádce chirurgického oddělení a vyjádřit pochvalu.
Velmi profesionální i lidský přístup členů oddělení k pacientům vyznívá ve finále jako výborně promazaný stroj i během vánočních svátků.
Za mě má personál jedničku s hvězdičkou a držím dál pěsti v tomto nezáviděníhodném poslání !!!
S pozdravem
p. Pavel V.
30. 12. 2019

 

Vážený p. primáři,

dovolte mi, abych tímto způsobem a touto cestou vyslovil velké poděkování prim. MUDr. Bogdanu Machejovi a celému chirurgickému odd. městské nemocnici v Bohumíně. Ve dnech 19. 12 – 23. 12. 2019 jsem byl hospitalizován na chirurgickém odd., kde jsem prodělal chirurgický zákrok a následně mi byla poskytována postoperační péče. S celkovým průběhem mé léčby jsem byl spokojen, byla mi poskytována prvotřídní péče, jak ze strany lékařů, tak i ze strany ostatního zdravotnického personálu.
Proto patří moje velké poděkovaní a uznaní všem, kteří se podíleli na mé operaci vedené p. primářem, tak všem, kteří se o mne starali po operaci.
p. Jozef B.
29. 12. 2019

Dobrý den,

chtěl bych poděkovat sestřičce Andreji Sláčalové z chirurgického oddělení za profesionální přístup. Je to osoba na svém místě. Děkuji.
Jan M.
8. 12. 2019

 

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou poděkovat jménem mé babičky Kristy H. Děkujeme celému týmu z chirurgické ambulance, kde se babička již dlouhodobě léčí s diabetickou nohou (bércovými vředy) a dekubity. Na převazy dojíždí dvakrát týdně. Obrovský dík patří nejen lékařům za skvěle odvedenou práci, ale také sestrám a ošetřovatelům, kteří babičce při převazech a ošetřeních s citem pomáhají. Jak babička s radostí a jiskrou v očích s oblibou říká: Zachránili mi nohu!!!

S pozdravem
Kristýna H.
29. 11. 2019

 

Dobrý den,

dne 3. 10. 2019 jsem podstoupila v Bohumínské městské nemocnici rozsáhlou gynekologickou operaci. Chtěla bych touto cestou poděkovat primářům MUDr. Pavlu Holubovi a MUDr. Petru Benešovi a všem, kteří asistovali při mé operaci, za profesionálně odvedenou práci. Dále chci vyjádřit obdiv a poděkování lékařům a zdravotním sestrám gynekologického oddělení, kteří mi poskytovali po celé období hospitalizace odbornou péči s laskavým, citlivým přístupem.
p. Barbora C.
15. 10. 2019


Dobrý den,

touto cestou bych chtěla poděkovat gynekologickému oddělení, sestřičkám i lékařům, za velmi ochotný a profesionální přístup. Za celý pobyt se mi nestalo, aby mi personál nepomohl, ba naopak byli velice milí a ochotní.
S pozdravem
p. Blažena O.
1. 9. 2019

 

Rád bych vyslovil poděkování za nejen odborný , ale především lidský přístup Primáři radiologického oddělení Simoně Bobkové. Svou  pečlivostí,  odborností a především přesnou diagnostikou, na které se shodujeme s vícero pacienty, dává  tomuto oddělení tvář moderního evropského pracoviště. Vyslovujeme tím uznání managementu k výběru tohoto člověka, protože právě takoví, jako je MuDr. Simona Bobková dokážou díky obrovskému průchodu lidí tímto pracovištěm viditelně zlepšovat  image celé nemocnice.
p. Ivan U.
ČT Ostrava
15.8.2019Dobrý den,

chtěla bych touto cestou poděkovat primáři chirurgického oddělení MUDr.Bogdanu Machejovi za provedenou operaci 25. 4. 2019. Zároveň chci poděkovat lékařům, zdravotním sestrám a celému kolektívu nemocničního personálu za přikladnou péči, kterou mi věnovali po dobu hospitalizace.
Moc děkuji.              
p. Dagmar B.
7. 5. 2019


Vážený pane řediteli,

rádi bychom touto cestou poděkovali za vlídný, milý a lidský přístup, za příkladnou péči poskytnutou naší mamince Vandě Klimoszkové, která ve Vaší nemocnici strávila závěrečnou fázi svého života. Velký dík patří celému kolektivu chirurgického oddělení pod vedením primáře MUDr. Bogdana Macheje, jeho týmu lékařů, zdravotním sestrám a ošetřujícímu personálu.  Vyjadřujeme obdiv a vděčnost, děkujeme za laskavost a pochopení.
S poděkováním a pozdravem
dcera Halina M.


Dobrý den, 

chtěla bych touto cestou velice poděkovat MUDr. Ladislavu Kondásovi za jeho profesionální, lidský a velice milý přístup při drobném chirurgickém zákroku. Velice MUDr. Kondásovi děkuji za jeho ochotu a vstřícnost. Přišla jsem na chirurgické oddělení nečekaně, navíc v době oběda a přesto ochotně a rád chirurgický výkon provedl, ale také se velice hezky choval a na sále jsme společně i zavtipkovali :-) Vážím si jeho práce a z celého srdce děkuji za velice milý a hlavně lidský přístup.  Přeji mu vše nejlepší, spoustu spokojených pacientů a hlavně ať se mu daří v práci i soukromém životě.
p. Martina G.
26. 3. 2019

Dobrý den,

už delší dobu žiji v Praze ale pocházím z Bohumína, kde mám i maminku. Maminka mi onemocněla a odvezli ji do Vaší nemocnice. Má zkušenost je taková, že tímto velké díky primáři chirurgie MUDr. Bogdanu Machejovi, za jeho léčbu mamky a lidský přístup jak k pacientům, tak k rodinným příslušníkům. Pro mě pan doktor s velkým srdcem. Já osobně můžu říct, že mi pomohl hlavně tím, že jsem od mamky daleko, vždy se snažil mi vše telefonicky sdělit, vysvětlit, udělat si čas a dokonce když jsem se nemohla dovolat, tak sám zavolal a podal informace. Dnes maminku operoval a opět lidsky vše sdělil. Tímto bych nejen jemu, ale i jeho kolegům lékařům na chirurgii, chtěla moc poděkovat a popřát Vaší nemocnici více takových doktorů.
Děkuji moc.
p. Renata D.
12. 3. 2019


Vážení,

byli jsme hospitalizováni na chirurgickém oddělení Bohumínské nemocnice a chtěli bychom touto cestou poděkovat za lékařskou péči, které se nám dostalo a zvláště pak sestře Andrei Sláčalové za velmi obětavou a přátelskou péči, která nám pobyt v nemocnici velmi zpříjemnila. Přejeme Vám i celé nemocnici hodně dalších úspěchů.
S pozdravem
p. Tomáš U.
p. Zdeněk K.
6. 3. 2019


Dobrý den pane řediteli,

dne 4. 2. 2019 jsem byla hospitalizována ve Vaší nemocnici na gynekologickém oddělení. 5. 2. 2019 mě operoval primář MUDr. Holub, kdy mi byla odstraněna děloha s vejcovody. Chtěla bych touto cestou poděkovat celému personálu za vzornou péči a lidský přístup. Byla jsem nadmíru spokojená po všech stránkách. Ještě jednou mockrát děkuji.
S pozdravem
p. Markéta O.
11. 2. 2019


Dobrý den,

ráda bych vyjádřila své poděkování týmu na gynekologickém oddělení. Počátkem ledna jsem zde absolvovala operaci. Celé Vánoce se mi hlavou honily všelijaké myšlenky a obavy, zesílené faktem, že šlo o můj první takto velký zákrok. Personál mi však situaci velmi ulehčil svým chápavým a lidským přístupem. Lékaři vše srozumitelně vysvětlili, sestřičky o mě pečovaly jako o vlastní. :-) A o "pověstné" nemocniční stravě také nemůžu říct křivého slova. Kdyby si každý v práci počínal tak, jako personál, se kterým jsem se u Vás setkala, žilo by se nám všem blaze... Děkuji!
p. Michala P.
23. 1. 2019

 

Vážený pane řediteli,

chci Vám touto cestou velmi pěkně poděkovat za kvalitní služby ve Vaší nemocnici, kde jsem byla hospitalizovaná 16. prosince 2018 na gynekologickém oddělení. Podrobila jsem se operaci v pondělí 17. prosince 2018. Veškerý personál byl velmi příjemný, profesionální, milý a obětavý. Lékaři včetně pana primáře byli velmi vstřícní a ochotní. Sestřičky vždy s úsměvem na tváři, zajímaly se, jak se cítím, co potřebuji, dostávalo se mi spousty  informací a také povzbuzení a empatie.
Nejvíce bych však chtěla vyzdvihnout práci a přístup pana doktora Lukáše Pasnišina za jeho práci a lidský přístup.
Byla jsem velmi mile překvapena a budu tuto pozitivní zkušenost určitě šířit dále a ještě jednou Vám všem moc děkuji a přeji všem zaměstnancům do nového roku 2019 hodně zdaru, úspěchů a především pevné zdraví!
p. Chylková
2. 1. 2019

 

Poděkování všem ošetřovatelkám, sestrám, uklízečkám za veškerou péči, které se mi během tří týdnů dostalo, za profesionální přístup a vlídné slovo s úsměvem s kterým jsem se denně setkávala. Tento kolektiv pod vedením pana primáře MUDr. Sosny a staniční sestry by si zasloužil větší ohodnocení finanční  za trpělivost a obětavost s kterou tuto práci dělají. Velmi si jich všech vážím a přeji jim mnoho úspěchů v tak náročné práci. Byla jsem tady nadmíru spokojená.
Květuše Davidová
26. 9. 2018

 

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou vyjádřit obrovské díky za péči, starost a ochotu, kterou se mi dostává v ambulancích paní doktorky Kuchtičkové a pana doktora Žocha. Při každé návštěvě se setkávám s profesionálním a a velice pozitivním přístupem obou lékařů. Nedá se slovy ani popsat, jak jsem Vám vděčná. Kdyby to u všech lékařů fungovalo se stejnou trpělivostí a pochopením, chodili by všichni pacienti na vyšetřeni rádi a odcházeli s úsměvem na tváři stejně jako já.
Krista Hanusková
18. 7. 2018

Dobrý den,

děkuji celému kolektivu LDN II, panu primáři, staniční sestře, sestřičkám a ošetřovatelkám za vzornou péči, laskavý přístup, trpělivost, nelínavost v péči o pacienty. Byla jsem zde velice spokojna.
Jiřina Rodovská
26. 6. 2018

Vážení,

27. dubna 2018 jsem u Vás podstoupila gynekologickou operaci. Chtěla bych touto cestou poděkovat primáři MUDr. Holubovi a MUDr. Langerovi za perfektně odvedenou práci. Rovněž velký dík celému personálu na operačním sále. Gynekologické oddělení v Bohumínské nemocnici mohu všem doporučit. Sestřičky jsou milé, vstřícné a příjemné.
S pozdravem
Jamrila Olšarová

 

Dobrý den,

posílám Vám své srdečné poděkování za záchranu životu a péči o mého otce Rostislava Vondráka.
Můj otec je diabetik, polymorbidní pacient, dne 7. 3. 2018  jej (a vím, že se zpožděním) odvezla RZ s velmi vysokou hyperglykemií, navíc s chřipkovým infektem cca ve 23:30. Přijat byl ihned na JIP oddělení Interny. Jak jsem se dozvěděl ráno 8. 3. 2018 došlo u něj hned po přijetí dokonce k zástavě srdce, zhroucení metabolismu, nárůstu minerálů vnitřního prostředí na hodnoty prakticky neslučitelné se životem a poklesu pH do kyselých hodnot, atd. Byl resuscitován, naštěstí úspěšně, posléze uveden do umělého spánku s plicní ventilací. Po dvou dnech byl převezen na ARO oddělení do nemocnice Karviná - Ráj.

Zde bych chtěl vyjádřit svůj hluboký dík MUDr. Vlastě Zvolánkové, která ihned zástavu rozpoznala, začala s resuscitací a věnovala se mu až do rána. Bez této vysoce odborné péče na poslední chvíli by zcela jistě zemřel. Dále chci zmínit primáře oddělení MUDr. Miroslava Goldmanna za jeho vysoce lidský a odborný postoj. Velmi si jej vážím jako člověka, stejně jako odborníka. Děkuji mu za perfektní organizaci léčení, podrobné informování (jak osobně, tak dlouhými telefonáty - vždy si najde čas) a skutečně propacientský přístup ve všech myslitelných směrech. Přes kritický stav od počátku vyjadřoval naději, že léčení dobře dopadne a toto nám dodávalo sílu. Chtěl bych vyzdvihnout úroveň interního oddělení, které, dle mého názoru, je i zásluhou pana primáře Goldmanna na vysoké a současně lidské úrovni.

Musím také dodat, že všichni lékaři a vlastně skoro celý personál interny mého otce znají z jeho čtyř loňských hospitalizací, takže i zde jsem cítil velkou podporu. Léčení skutečně pokračovalo dobře, z ARO v Karviné byl otec vrácen po dvou týdnech na JIP interny (chtěl bych velmi poděkovat sestrám za jejich velkou starostlivost a odbornou péči) a po dalším týdnu i na standardní oddělení. Zde opět chci velice poděkovat sestrám interny za jejich práci a přístup ke svému již známému opakovanému pacientu. Rovněž všem lékařům, jistě na někoho zapomenu, ve styku jsem byl jen s MUDr. Martinou Dlouhou, které bych chtěl velmi poděkovat za její pozitivní energii, vstřícnost, lidskost a vysoce odborné léčení.

V současnosti je otec v doléčení a rehabilitaci, která dle všeho úspěšně pokračuje, na oddělení LDN1. Rovněž zde jsme se setkali s maximální ochotou a léčením s rehabilitací.

Je toho mnoho co bych vám chtěl rád sdělit a za co poděkovat. Tento email je jen povšechnou informací a pochvalou všem, kteří měli co do činění s léčením kritického stavu mého otce.
Ing. Daniel Vondrák
27. 4. 2018

 

Dobrý den paní Nováčková,

chtěla bych Vám a vedení nemocnice sdělit svou velmi pozitivní zkušenost z chirurgické ambulance v nemocnici Bohumín, kde jsme dnes  4. 4. 2018 po 13 hodině byli se synem Vojtou na ošetření. Velmi pěkný přístup celého personálu, jak lékaře MUDr. Karlíka, t ak sestřičky a rovněž ošetřovatele. Vstřícný a usměvavý personál vše vysvětlil i synovi - jaký bude postup léčby, co mu budou dělat, takže  se přestal obávat. Mám pocit, že si lidé pořád jen stěžují, ale pochválit a ocenit takto náročnou a zodpovědnou práci je potřeba, zvláště když ani pacienti nejsou vždy příjemní, ale všichni to vyžadují po personálu, protože mají být profesionálové, což je někdy velmi těžké.
Mockrát děkujeme a věřím, že spokojených pacientů bude jen přibývat.
Olga Mikušová
4. 4. 2018

 

Vážený pane řediteli,

v týdnu od 27.12.2017 do 31.12.2017 jsem byla operována na gynekologickém oddělení. Chci poděkovat panu primáři Holubovi, lékařům, sestřičkám a ostatnímu zdravotnímu personálu  za laskavý a profesionální přístup. Můj pobyt byl zpříjemněn jejich ochotou a úsměvem.
Jana Čablová
7. 2. 2018

 

Vážený pane řediteli,

chtěl bych touto cestou velmi poděkovat a vyjádřit velkou pochvalu panu MUDr. Nageeb Ghaleb za bezbolestný a perfektně provedený zákrok. Také bych chtěl vyzdvihnout jeho lidský přístup a laskavé jednání k mé osobě. Odcházel jsem  z Vaší nemocnice velmi spokojený.
Wolný Rudolf
31. 1. 2018

 

Dobrý den ,

včera jsem po druhé navštívila interní ambulanci kde se léčím 10 let s onemocnění štítné žlázy - ordinoval primář Mudr. Miroslav Goldmann, hodnotím lékaře velmi kladně za jeho vstřícnost a profesionální přístup k pacientovi. Takových lékařů by mělo být více !!! Poděkování i sestřičkám.
Dagmar Krčová Bryšová
4. 1. 2018

 

Vážený pane řediteli,

velice rád bych touto cestou vyslovil velké poděkování primáři MUDr. Machejovi a celému týmu chirurgického oddělení Bohumínské městské nemocnice.

Ve dnech 22. – 26. 5. 2017 jsem na tomto oddělení prodělal chirurgický zákrok a následně jsem zde byl hospitalizován. Po celou tuto dobu mi byla poskytována prvotřídní péče, jak ze strany lékařů, tak i ze strany ostatního zdravotnického personálu. Navíc k ní ještě všichni uvedení přidali i velmi kladný lidský a osobní přístup. Také veškeré zázemí pro pacienty bylo na špičkové úrovni.

Rád bych ještě uvedl, že pokud by se ke mně v budoucnu opět otočila štěstěna zády a život mi přinesl nějaký další nepříjemný úraz, určitě bych si pro svou léčbu znovu zvolil uvedené oddělení, a to nehledě na uštěpačné připomínky různých rádoby odborníků z řad veřejnosti.

S úctou a poděkováním,
Mgr. Martin Kolek
9. 6. 2017

Mockrát děkuji za rychlý, precizní, milý a empatický přístup úžasné paní doktorce MUDr. Hance Sálusové z pohotovostní služby. Jsem velmi nadšena a mile překvapena. Moc milá a hodná paní doktorka! Děkuji ❤
Anna Hegerová
7.4.2017


Dobrý den,

dnes jsme navštívili s naší maminkou Olgou Suhaiovou Vaše oddělení infuzního stacionáře. Byli jsme velmi příjemně překvapeni odborným a lidským přístupem Vašeho zdravotnického personálu. Zejména bychom chtěli poděkovat panu primáři MUDr. Petru Benešovi, který svým profesionálním přístupem dělá čest svému oddělení.

S pozdravem
PhDr. et Mgr. Zdeněk Křístek
27. 3. 2017

 

Dobrý den,
touto cestou bych chtěla poděkovat lékařům interního oddělení, především doktoru Durczokovi a doktorce Dlouhé a také celému zbytku personálu, kteří mi poskytli profesionální a laskavou péči v půlce února při mých dvou návštěvách pohotovosti.
Dále bych chtěla také velice poděkovat doktorce Klimšové za rychlou diagnostiku a léčbu, která mi znatelně ulevila od mých zdravotních obtíží. Všichni zmínění jsou velmi milí, vstřícní a erudovaní, prosím, aby se mé poděkování dostalo všem, které jsem zmínila.

Děkuji, spokojená pacientka
Lucie F.
24. 3. 2017

 

Dobrý den,

nevím přesně, jak začít,ale pokusím se to vzít pěkně popořádku. Jsem aktivní člověk, svůj volný čas věnuji zahradě a práci s mládeží a už několik let trpím bolestmi zad. Pokaždé, když se dostanu do stavu, že už nejsem schopen běžného pohybu,navštívím lékaře, který se na mne podívá, napíše mi nějaké léky od bolesti a prostě počká, až záda povolí. Začal jsem to brát jako standard, prostě měsíc utrpení a hotovo. Loni na podzim jsem se opět při zvedání břemene dostal do fáze, kterou už za ty roky důvěrně znám a smířený s měsícem bolestí a nečinnosti jsem se chystal k lékaři. Naštěstí jsem si postěžoval na svůj problém známému, který mne poslal do Bohumínskě nemocnice, konkrétně za MUDr. Benešem. Za svůj život jsem se setkal s mnoha lékaři. Nevím, jaký máte na nositele lékařských titulů názor vy, ale přes veškerou úctu k poslání, které plní, mi mnozí z nich připadají, jakoby je člověk svými problémy obtěžoval. Primář MUDr. Beneš mne však velice mile překvapil. Do této doby jsem se s přístupem, který má k pacientům on, nesetkal. Ochotný, přátelský, nejen ke mně, ale i k jiným pacientům, stejně tak i ostatní personál infuzního stacionáře, který jsem po vyšetření navštěvoval. Rád bych jim všem poděkoval za práci, kterou dělají nejen protože je to jejich zaměstnání, ale i srdcem. 

Mrzí mne, když se na sociálních sítích lidé záporně vyjadřují o Bohumínské nemocnici, protože tu tvoří velká spousta ochotných a pracovitý lidí, a jen proto, že narazili na člověka, který z jakéhokoliv důvodu přestal (anebo ani nezačal) do svého poslání srdce vkládat, haní celé toto zařízení. Lidé, občané Bohumína a blízkého okolí, kteří služeb této nemocnice využívají, by měli sami kvalitu služeb dotvářet ne tím, že nemocnici anonymně veřejně pošpiní, ale s problémem se obrátit na vedení nemocnice, které určitě bude reagovat na jejich podněty, protože jsem přesvědčen, že jim na pacientech opravdu záleží.
Závěrem bych rád popřál Bohumínské městské nemocnici mnoho spokojených pacientů, protože já v její kvality věřím.

Petr Dinič, spokojený klient.

 

Vážený pane řediteli,

chtěli bychom tímto poděkovat panu primáři MUDr. Petru Benešovi  a celému personálu - sestrám i lékařům oddělení  interny Bohumínské městské nemocnice za velice profesionální a lidský přístup v době hospitalizace naší  maminky, manželky Valerie Rajnoškové.

S pozdravem a přáním hezkého dne
rodina Rajnošková
V Bohumíně dne 27. 10. 2016

 

Vážený p. řediteli,

dovolte mi, abych tímto způsobem a touto cestou vyslovil velké poděkování prim. MUDr. Sobalíkovi a celému chirurgickému odd. Městské nemocnici v Bohumíně. Ve dnech 6. – 9. 9. 2016 jsem byl hospitalizován na chirurgickém odd., kde jsem prodělal chirurgický zákrok a následně mi byla poskytována postoperační péče. S celkovým průběhem mé léčby jsem byl spokojen, byla mi poskytována prvotřídní péče, jak ze strany lékařů, tak i ze strany ostatního zdravotnického personálu. 

Chtěl bych tímto velmi poděkovat jak celému realizačnímu týmu, který samotný zákrok prováděl, tak i celému oddělení chirurgie, kde jsem byl po celou dobu hospitalizován.

S úctou
Mgr. Stanek Jozef
16.9.2016

 

Dobrý den,

byl jsem hospitalizován už v mnoha nemocnicích (Vítkovická nemocnice, Městská nemocnice Ostrava, FN Ostrava), ale s takovým kvalitním přístupem Vašeho personálu, od primářky přes paní doktorku a hlavně sestry, jsem se nesetkal. Vždy jsem se zde setkal s ochotou a úsměvem, který také dokáže léčit. Přeji mnoho let s takovým personálem. Děkuji za vše.

Vladimír Pustka
10.8.2016

 

 

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych i touto cestou poděkovala panu primáři MUDr. Holubovi, lékařům a sestřičkám gynekologického oddělení, za milé a laskavé jednání při mém pobytu v nemocnici. Hlavně však děkuji všem lékařům a sestřičkám na operačním sále. Výkony celého týmu nezbývá než obdivovat a neocenitelnou práci jen chválit. Poděkování patří i MUDr. Lazarové za povzbuzení a podporu před nelehkou operací. Ještě jednou všem moc děkuji.

Vděčná pacientka
4.7.2016

 

Dobrý den,

děkuji za přijetí a následnou hospitalizaci ve Vaší nemocnici. Setkal jsem se s ochotou a profesionálním přístupem, což se nedá říct o každém zdravotním zařízení v naší republice. Nevím co Vám přát. Jsem předsvědčen, že svým přístupem k pacientům patříte mezi ty nejlepší zdravotnická zařízení u nás. Tak alespoň mnoho uzdravených a spokojených, kteří byli ve Vaší nemocnici ošetřeni. Mnohokrát děkuji.

Erik Beneš
14.5.2016

 

Pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat panu primáři MUDr. Sosnovi i všem zaměstnancům Centra následné péče pavilonu C za milý a vstřícný přístup k pacientům i k nám, rodinným příslušníkům.

Původně šli mí rodiče, Jiří a Hilda Ostarkovi, 5. 2. 2015 na toto oddělení jen na dva měsíce. Bohužel tatínek po 3 týdnech zemřel a jen díky radám pana primáře a jeho lidskému přístupu jsme byli, obzvláště v těch prvních nejtěžších dnech,  schopni situaci řešit. Přestože má maminka IV. stupeň závislosti, nebylo možné maminku více než rok  do jiného zařízení umístit.

Sestřičky byly milé, vstřícné, ochotné a usměvavé. Jednání s panem primářem Sosnou, s paní doktorkou Klimšovou i s paní sociální pracovnicí Kolarčíkovou bylo vždy příjemné.

Už je asi ale i malý zázrak, že zařízení takovéhoto typu,  v tak pěkném prostředí parku, vůbec existuje. Děkujeme. Do loňského ledna jsme o něm neměli ani tušení.

Ještě jednou všem děkuji a přeji mnoho spokojených pacientů - klientů.

Dagmar Burková
3.5.2016

 

Dobrý den,

jménem mé maminky, paní Jiřiny Panašové, děkuji personálu ošetřovatelského oddělení a MUDr. Klimšové za péči, která jí byla poskytována během jejího pobytu.

Děkuji a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší záslužné práci.

 

Dobrý den,

děkujeme za maximální péči a ochotný personál, zejména sestřičkám na Interním oddělením II.

Kamila Plichová, Danuše Dluhošová
19.4.2014

 

Dobrý den,

byl jsem u Vás velice spokojen. Přeji celému kolektivu LDN 2 počínaje primářem MUDr. Sosnou, sestřičkám a uklízečkám hodně zdraví a štěstí v budoucnosti.

Pavel Stráňava
11.4.2016

 

Dobrý den,

děuji celému personálu LDN 2 za vzornou péči při mé hospitalizaci na Vašem oddělení. Jste všichni velmi obětaví a svou práci vykonáváte vzorně. Přeji Vám všem hodně radosti v osobním životě a ještě jednou děkuji.

Kristina Bubelová, vděčná pacientka
17.3.2016

 

Dobrý den vážená paní náměstkyně,

dovoluji si Vás takto oslovit, abych vyslovila velké poděkování a úctu panu Dr. Pavlu Trachovi z chirurgického oddělení BMN a.s., za jeho vřelé, přátelské jednání a vysoce profesionální péči, kterou poskytuje mé tetě paní Aleně Graulové. Jeho ochoty a nadstandardních služeb si velmi vážím.
Mám pocit, že slova díků nikdy nebudou dostatečná, přesto ještě jednou: DĚKUJI!

Přeji Vám pane doktore rovněž hodně úspěchů ve vaši náročné a velmi záslužné práci, také klid, pohodu v osobním životě a též pevné zdraví.

 S pozdravem

Petra Karnovská

 

Dobrý den paní Nováčková,

před časem jsem se na Vás obrátila, když byla moje maminka Veronika Ličková hospitalizovaná na chirurgii. Byla jsem rozladěna ze situace na oddělení. Minulý týden, jsme urgentně převezli maminku opět na chirurgii. Musím Vám napsat, že tentokrát se skláním před před personálem oddělení. Chci poděkovat panu primáři Sobalíkovi, panu doktorovi Žochovi a ostatním lékařům, kteří maminku léčí. Obětavost,  profesionalita, empatie, pozitivní nálada a klid, takové mám pocity z personálu JIP. Upřímně obdivuji jak zvládají tuhle náročnou péči o  pacienty.
Jsem člověk, který umí vyjádřit své negativní, ale i kladné pocity.

Proto Vám píšu, že moc děkuji!

S pozdravem Jana Macurová

 

Vážený pane řediteli,

dne 6.1.2016 jsem byla hospitalizovaná na gynekologickém oddělení Vaší nemocnice a následující den jsem byla operována s diagnózou zhoubného karcinomu. Ve vaší nemocnici jsem se shodou náhod před 49 lety také narodila. Je to asi osud, že mé kroky směřovaly přímo do Vaší nemocnice. Můj ošetřující lékař MUDr. Miroslav Šturc mi navrhnul, abych zákrok podstoupila právě ve Vaší nemocnici. Dnes už vím, že to byly právě boží cesty, které mě do této nemocnice dovedly. Nikdy, ale opravdu nikdy, jsem se nesetkala s tak vlídným a božským přístupem k pacientovi, tak jako u Vás. Musím podotknout, že profesionalita, slušné chování, ochota a vstřícnost, jsou na Vašem oddělení na denním pořádku. Chtěla bych poděkovat touto cestou především panu primáři MUDr. Holubovi, který mě operoval a kterému vděčím za svůj život. Rovněž paní doktorka MUDr. Jaskulová je skvělý člověk a lékař, který má na Vašem oddělení své čestné místo. Rovněž bych chtěla poděkovat panu primáři anesteziologie MUDr. Benešovi, za profesionalitu a srdečný přístup k mé osobě. Podotýkám profesionál, na kterého může Vaše nemocnice být právem hrdá. Takto bych mohla jmenovat další lékaře, např. MUDr. Langera, který mě taktéž ošetřoval nebo vynikajícího a zároveň charizmatického MUDr. Slonku. V neposlední řadě mi dovolte, abych poděkovala celému týmu sestřiček v čele s úžasnou paní vrchní a dovolte, abych se zmínila hlavně o sestřičce Magdě a mladé sestřičce Jarušce. Velký dík všem Vašim zaměstnancům za skvělou péči. Je to asi klišé, když člověk řekne, že děkuje za záchranu svého života, ale já to tak opravdu cítím a mám pocit, že jsem se znovu narodila. Přeji Vám, pane řediteli i všem zaměstnancům hlavně hodně zdraví. Věřte, že dnes už vím, o čem mluvím. Taktéž Vám přeji hodně dalších úspěchů ve Vaší záslužné práci a mnoho spokojených pacientů.

S úctou a poděkováním Marie Klímová

 

 

Dobrý den,

dne 21.1.2016 jsme byli hospitalizováni na chirurgickém oddělení Vaší nemocnice. Chtěli bychom poděkovat MUDr. Pavlu Trachovi a hlavně úsměvavému, ochotnému a vzornému personálu. Neměli jsme sebemenší připomínku.

Ladislav Drobčinský,Kunderová Milena,Řezníčková Irena                               
28.1.2016

 

Vážený pane řediteli,

chtěl bych touto cestou poděkovat primáři MUDr. Sobalíkovi a jeho personálu, jakožto i Internímu oddělení a oddělení LDN Bohumínské městské nemocnice, za příkladnou a obětavou péči pro mého bratra Rostislava Seberu. Prosím o informování všech oddělení o poděkování celé naší rodiny. Děkuji

Libor Sebera                                                                                               
27.1.2016

 

Dobrý den,

je mou milou povinností napsat poděkování celému týmu Interního oddělení za ukázkovou péči, které se mi ve Vaší nemocnici dostalo. Nejdříve však skvělé paní doktorce Zvolánkové, která mi zachránila život svou úžasnou intuicí a rychlým jednáním, přestože mé potíže s dýcháním nenaznačovaly nic vážného, nic nepodcenila a jednala okamžitě. Odběry krve, plíce v pořádku, jiná vyšetření také. Její intuice neselhala, poslala mne na CT do Karviné. Diagnóza embolie plic. Svým kladným přístupem, profesionalitou a lidským přístupem mi odebrala můj velký strach o život. Cítila jsem z ní důvěru v mé uzdravení, která je velmi důležitá a mnoha lékařům v jiných zařízeních schází. Já měla to štěstí, že jsem šla pro pomoc do Vaší nemocnice a paní doktorka se rázem stala mým Andělem strážným. Dokážete léčit tělo i duši a toho já si velmi cením, zvláště u lékařů. Velké díky Vám paní doktorko. Mé velké poděkování patří také sympatickému, usměvavému panu primáři Jakubjákovi. Řídí úžasný tým lidí, kteří pod jeho vedením perfektně, zodpovědně a s lidskostí pracují pro dobro a uzdravení pacienta. Velká úcta pane primáři. Děkuji úžasným sestřičkám v ambulanci i na oddělení. Pracují vždy ochotně, s úsměvem a pochopením. Jsou to andílci, kteří berou práci jako poslání sloužit nemocným. Jsou úžasné a já si toho moc vážím. Byla jsem také nadšená z krásných pokojů, vždy čistých díky Vašim uklízečkám, taktéž usměvavým a příjemným. Pokoje vybavené jako v hotelu. Strava byla špičková na velké úrovni. Máte v nemocnici úžasné kuchaře, které velice chválím. Děkuji za veškerou péči, které se mi ve Vaší nemocnici dostalo. Chválím a doporučuji všem, kteří se rozhodují, do které nemocnice se jít nechat ošetřit. Já mohu jen konstatovat, že v Bohumínské nemocnici mají skvělý tým pracovníků, kteří pracují velmi zodpovědně, s láskou a pokorou k pacientům a patří jim má úcta a velké poděkování. Ještě jednou velké díky Vám všem.

Drahomíra Krutková                                                                                    
20.1.2016

 

Vážená paní náměstkyně,

chtěla bych poděkovat ošetřujícímu personálu za vzornou ošetřovatelskou péči, kterou věnovali mé mamince paní Heleně Bobrzikové. Byla u Vás hospitalizována od srpna 2015 do 4.12.2015. Maminka byla přijata se sondou a Váš personál její zdravotní stav natolik zlepšil, že maminka byla vysazována do křesla a dovede se najíst sama. Za tuto ošetřovatelskou péči bych chtěla poděkovat ošetřujícímu personálu pod vedením staniční sestry Vinckové a paní doktorce Klimšové. Personál je velice milý a k pacientům se chová velice dobře, což se všude nestává. Paní doktorka Klimšová je velice příjemná. Za to jim všem patří veliký dík.

S pozdravem M. Plačková, dcera                                                                  
20.1.2016

 


Rychlý kontakt

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, Bohumín, 735 81
GPS: 49°55'2.74"N, 18°20'10.07"E

Telefon: +420 596 096 111
E-mail: sekretariat@nembo.cz
Datová schránka: 8ghc7ha