Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation neboli GDPR), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení je účinné od 25. 05. 2018.  V této souvislosti zřídila Bohumínská městská nemocnice funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Slezská 207

Starý Bohumín

735 81 Bohumín

 

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lucie Vladyková

Tel:   730 574 683

e-mail: poverenec@nembo.cz

Informace o zpracování osobních údajů pro pacienty Bohumínské městské nemocnice, a. s.

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty sociálních služeb

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance Bohumínské městské nemocnice, a. s. 

 Informace o zpracování osobních údajů pro osoby ucházející se o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery, dodavatele,  spolupracující osoby a jejich zaměstnance

Bližší informace o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů naleznete na stránkách  Úřadu pro ochranu osobních údajů:

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

 


Rychlý kontakt

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, Bohumín, 735 81
GPS: 49°55'2.74"N, 18°20'10.07"E

Telefon: +420 596 096 111
E-mail: sekretariat@nembo.cz
Datová schránka: 8ghc7ha